تحلیل گفتمان رابطه انسان و خدا در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری یکی از متون مهم عرفانی است که خواجه در آن با زبانی لطیف و نثری آهنگین، با آفریدگار گفت وگو می کند. این گفت وگوها سرشار از تجارب دینی و عرفانی است. پاره گفتارهایی از مناجات نامه به شطح صوفیانه نزدیک می شود؛ این پاره گفتارها از سطح آموزه ها و باورهای عام یک مسلمان معتقد فراتر می رود و نوعی متفاوت از ارتباط انسان و خدا را با مخاطبانش به اشتراک می گذارد. این امر که تاحد بسیاری محصول ارادت خواجه عبدالله به خرقانی است، بیان کننده جاذبه گفتمان عرفانی در کنار حوزه های گفتمانی فقهی و کلامی است. نویسندگان این پژوهش می کوشند برای پاسخ به چگونگی تولید این پاره گفتارها، گزاره های مناجات نامه را ازنظر ارتباط با خداوند، در سه حوزه گفتمانی خائفانه، عاشقانه و رندانه دسته بندی کنند؛ سپس با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی، چرایی و ساختار آنها را در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین توضیح می دهند. نتایج این بررسی نشان می دهد ازنظر گفتمان شناسانه، ارتباط انسان و خدا در مناجات نامه خواجه عبدالله گستره ای از خوف و زهد تا عشق و رندی را در بر می گیرد. این امر بیان کننده وجوه گفتمانی متفاوت و رژیم های حقیقتی است که این گفت وگوها به آن مربوط است.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2279468 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!