فهرست مطالب

مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)
سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 49، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اسماعیل نرماشیری* صفحات 1-14

  بیان مسیله: 

  مطالعات جدید روان شناختی به طور اقناع کننده ای اثبات می کنند که متغیر نوستالژی با میزان آگاهی و گستره شناختی افراد رابطه ای بسیار عمیق دارد؛ ازهمین رو، نباید نوستالژی را فقط مفهوم و برایندی حسی و حسرت آور از یادکرد گذشته های خاطره انگیز دانست که پیامدی فروکاسته و انفعالی درپی دارد. نوستالژی در فهم واقعی، کارکردی عقلانی و کنشی فعال تلقی می شود که می توان با ایجاد زمینه گفته پردازی و بهره گیری از شریک گفتمانی به مبانی خلاقانه و مولد آن دست یافت.

  روش

  این مقاله درپی پاسخ دادن به این پرسش ها به روش مطالعه کتابخانه ای به شیوه ای تحلیلی است: 1) آیا می توان نی نامه را یک متن نوستالژیکی عالی متفکرانه و کدهای زبانی آن را نوعی زبان رفتاری تصعیدی دانست؟ 2) آیا می توان رابطه ای معنادار از امتزاج نوستالژی و تصعید در نی نامه به دست آورد؟

  یافته ها و نتایج

  تمایلات واپس زده و تصعیدی به هیچ شکلی در روند زندگی انسان فراموش نخواهند شد و پیوسته به هر طریقی فرد را در چنبره و مخمصه فشار نیروهای درونی قرار می دهد؛ بنابراین، این نیروها یا از مجاری زبان و یا از رهگذر ارگانیسم، خود را بروز می دهند؛ از اینجاست که شعر و شاعر در مطالعات روان شناختی بسیار مهم و جدی به شمار می روند. قدر مسلم با اتکای همین مفاهیم، مولانا توانسته است نی نامه را با ساحتی گفتمانی روایی برای تبیین جهانی متفکرانه نوستالژی و زبانی تصعیدی مدبرانه فراهم آورد.

  کلیدواژگان: نی نامه، گفتمان سازی، نوستالژی تصعیدی زبان رفتاری
 • محمدرضا موحدی* صفحات 15-31

  بیان مسیله:

   ادعای اصلی مقاله این است که در نسخه نویافته‏ای از تفسیر بحرالحقایق (نسخه شماره 37 از کتابخانه حسن حسنی‏پاشا) اطلاعات ارزشمندی از حیات و آثار نجم‏الدین رازی می‏توان یافت. نجم رازی در این گزارش مفصل، نخست استادان طریقت خود را به‏تصریح با این ترتیب معرفی می‏کند: 1) شیخ مجدالدین بغدادی؛ 2) نجم‏الدین کبری؛ 3) تاج‏الدین اشنهی؛ 4) شهاب‏الدین سهروردی. او به سبک عالمان رجال و حدیث، نوع و مدت مصاحبت، نوع اجازه‏نامه دریافتی از شیخ، تاریخ تلمذ و حتی سبب تقدم و تاخر آنها در ذکر را می‏آورد که دربردارنده اطلاعاتی تازه درباره این استادان است. آنگاه گزارشی از سفرهای طولانی خود قبل از حمله مغول و پس از آن عرضه می‏دارد.

  روش

  اطلاعات مستخرج از نسخه نویافته تفسیر بحرالحقایق ، به‏شیوه تحلیلی با دیگر یافته‏های معاصران در این باب، مقایسه شده است.

  یافته ها و نتایج

  براساس این شرح حال، معلوم می‏شود که نجم رازی از همان سال‏های نخست سیر آفاقی خود، در سال 601 ق. در خدمت سهروردی بوده؛ چندین نوبت در شهرهای مختلف از خدمتش بهره برده و چندین اجازه‏نامه از او دریافت کرده است. همنشینی دایه با تاج‏الدین اشنهی در همدان و رد این پندار که او به هنگام حمله مغول از ری فرار کرده باشد و... از فروعات دیگر مقاله است. نیز طرح احتمال بازگشت نجم‏الدین از آناتولی به ایران (پس از استقرار مغول) و اقامت در خوزستان از دیگر یافته‏ های این پژوهش است. به نظر می‏رسد این نسخه از تفسیر، با توجه به تاریخ کتابت آن، باید رونویسی از نخستین نگارش‏های نجم دایه در تفسیر خود باشد. نجم‏الدین در این مرحله از نگارش تفسیر، بسیار وابسته به الکشف و البیان ثعلبی است و از همان ابتدای مقدمه با ذکر منبع، نقل قول‏های بسیاری دارد.

  کلیدواژگان: ادبیات عرفانی، تفسیر بحر الحقایق، مرصاد العباد، نجم رازی، نجم کبری
 • علی بازوند*، محمد شریفی صفحات 33-53

  بیان مسیله: 

  برخی معتقدند تاثیرپذیری مولوی از عطار تا آنجاست که مثنوی ازنظر شکل و قالب و اشتمال بر حکایات، کاملا متاثر از آثار عطار است؛ به همین سبب این پژوهش به دنبال معرفی جذبه و کشش و نشان دادن وجوه اشتراک این دو عارف در این موضوع است. کشش در اندیشه عارفان موهبت خاصی است که خداوند برای انسان رقم می زند. در اندیشه عرفانی، عارفان آدمیان را برای رسیدن به کمال روحانی به جهدی مستمر دعوت می کنند؛ اما از نظر آنان جهد خالی از عنایت، بی ثمر است. بسیاری از صوفیان نامدار و تاثیرگذار، اصالت و اهمیت را به مجاهده و تلاش سالک داده اند و جذبه و عنایت را فرع دانسته اند. برخی دیگر از عارفان بزرگ نظیر مولانا و عطار، کشش را اصل دانسته اند و معتقدند چنانچه جذبه و کشش نباشد، تلاش سالک راه به جایی نمی برد.

  روش

  این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به انجام رسیده است.

  یافته ها و نتایج

  نتایج به دست آمده نشان می دهد مولوی و عطار برای تکمیل دین و شریعت عارف و برای رسیدن به معبود، بیشتر به جذبه تمایل دارند و دارای وجوه اشتراک بسیاری در این زمینه هستند؛ از نظر آنها، مجاهدت های سالک تنها تا جایی لازم است که نور جذبه بر سالک بتابد و سالک به مقصود برسد.

  کلیدواژگان: عرفان، عطار، مولوی، جذبه، عنایت، اشتراک، تطبیق
 • ناصر جابری*، سکینه شریفی صفحات 55-74

  بیان مسیله: 

  مرصادالعباد اثری بدیع و ممتاز در پهنه ادب فارسی است؛ زبان و بیان آن گوشنواز و گاه شاعرانه است و ازنظر تصویری بلاغی کتابی شگرف به شمار می آید. با توجه به شناختگی و شهرگی تمثیل در علوم بلاغی ما، مطالعه تصاویر مرصادالعباد اغلب متمایل به بررسی جنبه های تمثیلی آن بوده است و استعاره های آن در قالب دیدگاه های کهن بررسی شده است؛ حال آنکه مرصادالعباد خوشه های استعاری مبتنی بر نگرش سیاسی اجتماعی دارد و با توجه به پراکندگی و گستردگی این خوشه ها می توان با نظریه استعاره مفهومی، نگاهی تازه به این اثر داشت.

  روش

  روش تحقیق تحلیلی توصیفی است و دامنه پژوهش مبنی بر متن مرصادالعباد است.

  نتایج و یافته ها

  این تحقیق نشان داد رشته های استعاری در پیوند با یکدیگر، در متن تامل برانگیز است و می توان آنها را خرداستعاره نامید. شبکه خرداستعاره های به هم پیوسته از این قرار است: «هبوط روح در تن به منزله جلوس پادشاه»، «خزانه داری خداوند به منزله گنجینه داری پادشاه»، «ابلیس به منزله مجرم و محکوم شده ازسوی سلطان»، «پرورش روح به منزله پروردن باز شکاری»، «تبلیغ دین به منزله تشکیلات اطلاع رسانی پادشاه». این پنج استعاره خرد، هریک دارای زیرمجموعه هایی بوده اند که در متن تحقیق با ذکر شاهدمثال و ترسیم نمودارهایی تبیین شده اند. همچنین، دقت در خرداستعاره ها نشان می دهد که می توان مجموعه آنها را ذیل کلان استعاره «خداوندگاری به منزله کشورداری» قرار داد.

  کلیدواژگان: استعاره مفهومی، کلان استعاره، مرصادالعباد، خداوندگاری و کشورداری
 • پروانه سیدی، زهره نجفی*، جنان ایزدی صفحات 75-92

  بیان مسیله: 

  دیباچه منظومه های غنایی همواره جایگاهی برای بیان اعتقادات و دیدگاه های شاعران است که پیش از ورود به داستان با طرح برخی مسایل کلامی، در تبیین اندیشه های خویش می کوشند. امیرخسرو دهلوی نیز به همین روش در منظومه های خود به پرورش مفاهیم کلامی می پردازد.

  روش

  در این مقاله برجستگی مفاهیم کلامی در دیباچه مثنوی های امیرخسرو دهلوی با تمرکز بر مثنوی های «هشت بهشت»، «شیرین و خسرو» و «مجنون و لیلی» بررسی می شود.

  یافته ها و نتایج

  پس از بررسی دیباچه ها ازنظر برجستگی مفاهیم کلامی، نتیجه به دست آمده این است که امیرخسرو دهلوی در بیشتر ابیاتی که متضمن مفاهیم کلامی است، به آیاتی از قرآن کریم و یا احادیثی از ایمه معصوم چه به صورت مستقیم و چه به روش غیرمستقیم و ضمنی استناد کرده و از این راه به دنبال رسیدن به دو هدف بوده است؛ نخست آنکه به برجسته سازی مفاهیم کلامی با استناد به آیات و روایات بپردازد تا عقایدش را با این شیوه برای مخاطبانش باورپذیر کند و ازسوی دیگر، درپی ادای احترام به قرآن کریم و احادیث ایمه معصوم بوده است. از میان سه منظومه بررسی شده، مفاهیم کلامی در دیباچه منظومه «هشت بهشت» بیش از دو منظومه دیگر است و شاعر در دیباچه این منظومه به بحث درباره مفاهیم متنوع و متعددی از علم کلام پرداخته است.

  کلیدواژگان: امیرخسرو دهلوی، دیباچه، علم کلام، آیات و احادیث
 • راضیه ایمانی نسب، محمدامیر عبیدی نیا* صفحات 93-114

  بیان مسیله:

   در آثار ادبی و هنری، تخیل نقشی اساسی دارد. وجود تعریف های گوناگون از این اصطلاح، هریک سبب تبیین جنبه های متفاوتی از آثار می شود. یکی از دلایل توجه به تخیل و ساختارهای تخیلی، تبیین اندیشه و احساس شاعران و نویسندگان است. درواقع تخیل مکانیزمی دفاعی است تا شاعر و نویسنده بتواند بر التهاب ها و تشویش های درونی خود فایق آید.

  روش

  وجود پررنگ نمادهای دارای ارزش گذاری مثبت، امکان بررسی غزلیات سنایی را طبق نظریه ژیلبر دوران با شیوه ای توصیفی تحلیلی میسر می کند.

  یافته ها و نتایج

  فراوانی نمادهای مربوط به این منظومه بر توانایی شاعر در غلبه بر نگرانی ها وآشوب های درونی صحه می گذارد. در غزلیات سنایی تلطیف نمادهای ناخوشایند،کاربرد نمادهای خوشایند و رغبت شاعر برای بهره گیری از نمادهای ایمنی بخش برای ارایه تصویر مطلوب از معشوق و بیان ویژگی های روانی شاعر شکل می گیرند. درون گرایی، خودشناسی، مثبت انگاری، سازگاری با ناملایمات در سایه توجه شاعر به نمادهای درون بودگی آشکار می شود. نمادهای مادرمثالی «خاک کوی معشوق» و «ظرف و مظروف ها» بیانگر خاکساری، میل به سکون و آرامش عاشق و بزرگداشت معشوق اند.کاربرد نمادهای پیشرفت، ریتم دار و آغاز دوباره، وصال و امید وصال را برای شاعر ممکن می کند. برهم زدن نظم طبیعی چرخه ها، توصیفات پرشور از آینده وگذشته به همراه توصیفات پارادوکسیکال از دیگر شیوه های زمان گریزی شاعر است تا جاودانگی، تکامل یافتگی معشوق و ثبات قدم عاشق را هویدا کند. افرادی مانند سنایی که متمایل به استفاده از نمادهای منظومه شبانه به ویژه نمادهای آرمیدن خاک و آب هستند، معمولا انسان هایی مثبت اندیش، صلح جو، معتدل، سازگار و تاحدی اندوهناک اند که مسایل را با حرکتی مسالمت آمیز حل می کنند. در هریک از آثار، بسته به میزان تمایل و بسامد نمادهای این نظریه می توان به جنبه های جدیدی از تخیل، ویژگی های روانی و فکری شاعر یا نویسنده دست یافت.

  کلیدواژگان: سنایی، غزلیات، نقد تخیلی، ژیلبر دوران، منظومه شبانه، نمادهای خوشایند، معشوق
 • خدیجه کیانی، محسن محمدی فشارکی*، محمود براتی صفحات 115-132

  بیان مسیله: 

  یکی از موضوعات اساسی در پژوهش های عرفانی، شناخت سنت و مشرب عرفانی هر عارف است. درواقع تبیین سنت و مشرب عرفانی عارفان، نخستین گام در شناخت آرا و اندیشه های آنان است. این پژوهش با هدف تبیین سنت و مشرب عرفانی شاه داعی شیرازی با روشی مضبوط و علمی انجام شده است.

  روش

  نویسندگان در این پژوهش می کوشند با روشی توصیفی تحلیلی، نخست با بررسی هدف و غایت عارف، روش رسیدن به هدف، موضوعات و مفاهیم مطرح شده درآثار وی، نظام تربیتی و زبان عرفانی او، به تعیین سنت عرفانی شاه داعی بپردازند و سپس مشرب عرفانی وی بررسی شود. برای تبیین مشرب شاه داعی، به مبدا و مقصد سیروسلوک و مراحل میان مبدا و مقصد پرداخته شده است.

  یافته ها و نتایج

  با بررسی این موضوعات، تلفیقی از سنت اول و دوم عرفانی را اندیشه های شاه داعی می توان دید؛ به طورکلی می توان گفت مشرب عرفانی شاه داعی در بحث نظری به سنت دوم عرفانی گرایش دارد و در سلوک عملی منطبق با سنت اول عرفانی است.

  کلیدواژگان: شاه داعی الله شیرازی، سیروسلوک، مشرب عرفانی، سنت های عرفانی
 • سعید طاهری، احمد خاتمی* صفحات 133-154

  بیان مسیله: 

  نامه های عین القضات همدانی با توجه به زبان ساده و ساختار درس گونه آنها در راه یابی محققان و پژوهشگران به مسایل و مبادی عرفان همواره محل تامل بوده است. عین القضات همدانی در این نامه ها از 204 بیت عربی، بدون شمارش ابیات تکراری، بهره برده است؛ به همین سبب، برای شناخت دقیق تر اندیشه او، بهتر است نام شاعران عربی و دیوان های مانوس و محبوب وی که ابیات عربی بسیاری را از آنها انتخاب کرده و در نامه ها گنجانده است را شناخت. ابیات عربی مندرج در متن نامه ها در بسیاری اوقات با صورت اصلی آنها متفاوت است و گاهی نیز به صورتی نادرست در متن درج شده است.

  روش

  نویسندگان مقاله درپی آن بوده اند تا با رجوع به متون اصلی عربی، سراینده اصلی ابیات و نیز ابیات تحریف و تصحیف شده را با ذکر صورت های متفاوتشان ذکر کنند.

  یافته ها و نتایج

  عین القضات همدانی در میان متون عربی، به متون نقد و لغت علاقه خاص تری دارد و اطلاع و دانش وی از ادبیات عرب بیشتر به این شاخه و نیز به منابع آموزشی مدارس قدیم محصور بوده است. ابیات عربی که وی در نامه های خود گنجانده، در بیشتر لغت نامه ها و متون نقد برای مثال ذکر شده است و غیر از این، وی در میان شاعران عربی، در کنار متنبی و عمر بن ابی ربیعه، بیشتر به ایرانیان عربی سرا مثل ابیوردی و شاعران مخضرم و صدر اسلام توجه دارد.

  کلیدواژگان: عین القضات همدانی، نامه ها، ماخذیابی، ابیات عربی
 • بهمن نزهت* صفحات 155-172

  بیان مسیله: 

  شیوه بیان و روش تعلیمی مشایخ بزرگ عرفان که در محافل عرفانی غالبا به صورت وعظ و تذکیر بود، تحت عنوان «مجلس گویی» یاد شده است. شمس تبریزی نیز در بیان تقریرات عرفانی خود به این سنت عرفانی توجه داشته و بیشتر تعالیم و مقولات مهم عرفانی را با این شیوه به مخاطبان و شاگردان خود انتقال داده است. نسخه های متعدد و متنوع بازمانده از تقریرات شمس تبریزی به نوعی مانع از ارایه متنی منقح و صحیح از مقالات شمس شده است؛ ازاین روی در تصحیح علمی انتقادی این اثر که موحد انجام داده است، کاستی هایی در متن مصحح آن دیده می شود که گاهی موجب ابهام هایی در متن شده و فهم آن را برای خوانندگان مشکل کرده است.

  روش

  در این نوشته ضمن نقد تصحیح یادشده، براساس نسخه های موجود در موزه قونیه به شیوه تحلیلی و براساس اصول نسخه پژوهی به بررسی اهمیت و اعتبار نسخه های کهن مقالات پرداخته شده است و ضرورت تصحیح مجدد آن تبیین می شود.

  یافته ها و نتایج

  از میان نسخه های کهن «مقالات» شمس، نسخه سوم موزه قونیه به شماره 2155 به دلیل قدمت و اعتبار تاریخی، جامعیت و یکدست بودن متن و توالی منطقی سخنان شمس اهمیت خاصی دارد. عاری بودن نسبی این نسخه از الحاقات و تصحیف کاتبان نیز یکی دیگر از یافته های این تحقیق است. با اساس قراردادن این نسخه می توان تصحیحی مجدد و متنی یکدست از مقالات ارایه داد؛ دیگر نسخه های کهن نیز برای نسخه بدل برحسب ارجحیت و اولویت بندی آنها برای رفع نقایص و مشکلات نسخه اساس استفاده می شود.

  کلیدواژگان: تصحیح موحد، روش تصحیح، مقالات شمس تبریزی، موحد، مولانا
 • علیرضا عبادی، نجم الدین گیلانی* صفحات 173-190

  بیان مسیله: 

  یکی از مباحث پرمناقشه عرفان اسلامی، متصورشدن قدرت کرامت گونه برای شیوخ متصوفه است که قرابت معنایی و محتوایی بسیاری به معجزه دارد. با این تفاوت که معجزه مخصوص پیامبران و کرامت، کارهای خارق العاده اولیاءالله است. با سازمان یافتن طریقت ها در میانه های قرن پنجم هجری و ضعف شدید حکومت سلجوقی بعد از شکست سنجر (م. 552 ق.) از غزان و فروپاشی اوضاع اجتماعی و سیاسی، کرامت مدلولی متفاوت یافت و به کارهای فوق بشری مرشد طریقت اشاره می کرد. پیر و مراد دیگر تنها یک شخص روحانی صرف نیست؛ بلکه مانند قهرمانان اسطوره ای با قدرت الهی تصویر می شود که نظم و قوانین الهی حاکم بر طبیعت را می شکند. کرامات مسیر سفر سالک را مانند سفر قهرمان اسطوره ها ترسیم می کند که شیخ از مسیر بسیار سخت و صعبی گذر کرده تا توانسته است به چنین قدرت مافوق انسانی دست یابد و از ثمرات آن، مریدان و حامیانش را بهره مند کند. نظریه «تک اسطوره» جوزف کمپبل، انطباق بسیاری با مسیر سفر روحانی سالک دارد.

  روش

  در این مقاله منابع مکتوب عرفانی و تاریخی مربوط به سیر حرکت عارف تا رسیدن به کمال گردآوری شد؛ سپس آن مفاهیم با سه مرحله «جدایی»، «تشرف» و «بازگشت» نظریه کمپبل تطبیق داده شد.

  نتایج و یافته ها

  از تطابق یادشده به این نتیجه می توان رسید که هدف از خلق کرامات، ساخت چهره ای اسطوره ای از عارفان است تا آنان را قهرمانان مذهبی عصر جدید معرفی کنند.

  کلیدواژگان: عرفان، کرامات، اسطوره، جوزف کمبل، سلجوقیان
|
 • Esmael Narmashiri * Pages 1-14

  Modern psychological studies convincingly prove that the variable nostalgia is in close relationship with the awareness and cognitive scope of people. Nostalgia, therefore, is actually a rational function capable of achieving innovative, productive bases via providing and using a background for rhetoric and discourse partners. Repressed, sublimative desires manifest themselves through either language or organism. This is essentially the reason why poems and poetry are deemed highly important in psychological studies. Drawing on these notions, Rumi succeeded in explaining a thoughtful, nostalgic world, defining a sublimative language in a skillful fashion. Using library research, the present study tries to find answers to two research questions: 1) Is it possible to consider Neynameh as a nostalgic, thoughtful text, and its linguistic codes as some sublimative behavioral language? 2) Can anyone elicit a significant relationship out of the mix of nostalgia and sublimation in Neynameh?

  Keywords: Neynameh, discourse making, thoughtful nostalgia, behavioral language
 • Mohammad Reza Movahedi * Pages 15-31

  The main aim of this study was to present valuable information about Najmuddin Razi’s life and works, which could be found in a newly found version of Bahr al-Haqiq's commentary (Version 37 found in Hassan Hassani Pasha Library). In this detailed report, Najm Razi’s first introduction of the masters following his way was presented in the following order: 1) Sheikh Majdaldin Baghdadi; 2) Najmuddin Kobra; 3) Tajuddin Ashnahi; and 4) Shahabuddin Suhrawardi. In the style of the scholars of rijal and hadith, he wrote the types and durations of their companionships, types of permission they received from the mentioned sheikh, their dates of study, and even the reason for their precedence and delay in dhikr, which contained new information about them. He then reported on his long journeys before and after the Mongol invasion. Based on this biography, it turned out that Najm Razi served Suhrawardi from the very first years of Afaqi’s career in 601, used his services several times in different cities, and received several licenses from him. The companionship of the midwife with Tajuddin Oshni in Hamedan, rejection of the idea that he escaped from Rey during the Mongol invasion, etc. were some other aspects addressed in this article. Another finding in this study was the possibility of Najmuddin returning to Iran from Anatolia (after the Mongol settlement) and settling in Khuzestan. It seemed that this version of the commentary, considering the date of its writing, must be a transcript of Najm Dayeh’s first writings. At this stage of writing this commentary, Najmuddin was strongly dependent on al-Kashf and al-Bayan al-Thalabi and quoted many cases by citing their sources from the very beginning of the introduction. The information extracted from this version was analytically compared with other findings obtained from his contemporaries in this regard. 

  Keywords: mystical literature, Interpretation of Bahr al-Haqiq's (the Sea of Truths), Mersad al-Ebad, Najm Razi, Najm Kobra
 • ALI Bazvand *, Mohammad Sharifi Pages 33-53

  Some believe that Mulavi's influence on Attar is so great that they consider Masnavi to be completely influenced by Attar's works in terms of form, format, and anecdotes. For this reason, this study seeks to introduce the attraction and rapture and show the common features of these two mystics in this regard. In the mystics' thought, attraction is a special gift given to man by God. Although in mystical thought, mystics invite people to a continuous effort to reach spiritual perfection, in their views, effort without grace (providence) is fruitless. Many eminent and influential Sufis have given originality and importance to the effort and struggle of the seeker and considered rapture and grace as secondary. Some other great mystics such as Molana and Attar consider attraction as the principle and believe that if there is no attraction, the seeker's effort will not lead anywhere. The obtained results indicate that Mulavi and Attar have a greater desire for rapture in order to complete the mystic's religion and sharia and to reach God. They have many features in common in this respect. And in their view, the seeker's efforts are necessary only to the extent that they let the light of rapture shine on the seeker and the seeker reaches the goal.

  Keywords: mysticism, Attar, Mulavi, attraction, Grace, Common Features, Comparison
 • Naser Jaberi *, Sakineh Sharifi Pages 55-74

  Mersād al-‘Ebād is an important work in the field of Persian literature. Its language and expression are eloquent and sometimes poetic, and it is a wonderful book in terms of visual-rhetoric aspects. Given the recognition of allegory in our rhetorical sciences, the study of the images of Mersād al-‘Ebād has often been directed towards its allegorical aspects and its metaphors have been examined from ancient perspectives. Notwithstanding that this work has metaphorical clusters based on a social and political attitude. Due to the dispersion and extent of these clusters, the present study uses the theory of conceptual metaphor to examine this book from a novel perspective. The research method is analytical-descriptive, and the scope of the research is the text of Mersād al-‘Ebād. The results of this research show that small metaphorical threads that are connected with each other can be recognized in the text and can be called micro-metaphors. These nets of metaphors in the text are as follows: the descent of the soul into the body as the enthronement of a king, God's treasure as the king's treasure, the devil as a criminal and condemned by the sultan, cultivating the soul as raising a bird of prey, and propagation of religion as an organization to inform the king. Each of these five micro-metaphors had its own subcategories, which are explained in the text of the research by mentioning the examples and drawing diagrams. Also, the accuracy of the metaphors shows that their unification can be placed under the grand metaphor of ‘God as a King’.

  Keywords: Conceptual metaphor, Macro Metaphor, Mersād al-‘Ebād, Lordship, Governance
 • Parvane Sayyedi, Zohre Najafi *, Janan Izadi Pages 75-92

  In this paper, we have investigated the fostering of theological concepts through verses and narrations in the preface of Amir Khusrau Dehlavi's Masnavi. The research type is analytical-descriptive and its method is library. After investigating the prefaces from a theological point of view, we have come to the conclusion that Amir Khusrau Dehlavi has quoted verses from the Holy Quran or hadiths of the infallible Imams, either directly or indirectly and implicitly, in most of the verses that contain theological concepts. Thus, he sought to achieve two goals: One is that he attempted to foster theological concepts by quoting verses and hadiths in order to make his beliefs believable to his audience, and on the other hand, he sought to pay tribute to the Holy Quran and the hadiths of the infallible Imams. Among the three poems investigated, theological concepts in the preface of the poem Hasht Behesht are more than the other two poems, and in the preface of this poem, the poet has discussed diverse and various concepts of theology. Most of the theological concepts used in the preface of these three poems are concepts that have been repeated in other poets' poems before Dehlavi, however, Dehlavi is one of the prominent poets in terms of verses, hadiths and narrations that have been used to document and foster theological concepts.

  Keywords: : Amir Khusrau Dehlavi, Preface, Theology, Verses, Hadiths, Fostering of Concepts
 • Razeih Emaani Nasab, Mohammad Amir Obeydi Niya * Pages 93-114

  In literary and artistic works, imagination plays an essential role. The existence of different definitions of this term each explains different aspects of the word. In fact, imagination is a defense mechanism so that the poet and writer can overcome their inner inflammations and anxieties. One of the reasons for paying attention to imagination and imaginative structures is to explain the thoughts and feelings of poets and writers. The presence of bold symbols with positive valuation makes it possible to study Sana'i lyric poems according to Gilbert Durand's theory. The abundance of symbols related to his poems confirms the poet's ability to overcome internal worries and turmoil. In Sanai lyric poems, unpleasant symbols, along with the use of pleasant symbols, and the poet's desire to use safety symbols are combined to present a desirable image of the beloved and to express the poet's psychological characteristics. Introversion, self-knowledge, positivism, and adaptation to adversity are revealed in the shadow of the poet's attention to the symbols of introversion. The motherly symbols of the "beloved's threshold" and "the vessel and its contents" express humility, the lover's desire for peace, and the beloved bow. Disrupting the natural order of cycles, passionate descriptions of the future and the past, along with contradictory descriptions, are other ways in which the poet escapes time to show the evolution of the beloved and the steadfastness of the lover. Poets like Sanai, who tend to use the symbols of the nocturnal system, especially the soothing symbols of water and soil, are usually positive-minded, peaceful, moderate, adaptable, and so sad. They solve problems with a peaceful gesture. In each of the works, depending on the tendency and frequency of the symbols of this theory, new aspects of the imagination, and psychological and intellectual characteristics of the poet or writer can be achieved.

  Keywords: Ghaznavid Sanai Ghazals, Imaginary Criticism, Gilbert Dorand, Nocturnal System, Pleasant Symbols
 • Khadijeh Kiyani, Mohsen Mohammadi Fesharaki *, Mahmoud Barati Pages 115-132

  One of the basic topics in mystical research is to know the mystical tradition and disposition of each mystic. In fact, explaining the mystical tradition and disposition of mystics is the first step in recognizing their opinions and thoughts. The present study has been done with the aim of explaining the mystical tradition and disposition of Shah Dai Shirazi in a solid and scientific way. In this research, using a descriptive-analytical method, first, the mystical disposition of Shah Dai was determined by examining the goal and purpose of the mystic, the method of achieving the goal, the topics and concepts raised in his works, his educational system, and mystical language. Then, his mystical tradition was examined. In order to explain his mystical tradition, the origin and destination of the mystical journey and the steps between the origin and the destination are discussed. Examining these cases, we consider a combination of the first and second mystical traditions as Shah Dai’s ideas. In general, it can be said that the mystical mystic in the theoretical discussion belongs to the second mystical tradition and in practice behaves in accordance with the first mystical tradition.

  Keywords: Shah Daei Allah Shirazi, Mystical Journey, mystical disposition, Mystical Traditions
 • Saeed Taheri, Ahmad Khatami * Pages 133-154

  Due to their simple language and pedagogical structure, the letters of Ayn al-Quzat Hamedani, have always been a source of reflection to help researchers and scholars find their way to the themes and principles of mysticism. Since Ayn al-Quzat Hamedani used 204 Arabic verses in these letters - without regard to repetitive ones- we should know the names of Arabic poets and his familiar and favorite divans, from which he selected many Arabic verses and included them in the letters to develop an accurate understanding of his thoughts. The Arabic verses in the text of the letters in many cases differ from the original text, and in some cases, they are inserted incorrectly into the text. The present study tries to refer to the original Arabic texts to name the main poet of the verses and the cases that have been distorted by mentioning their different forms. Among the Arabic texts, Ayn al-Quzat Hamedani is more interested in critical texts and words, and his knowledge of Arabic literature is mostly limited to these sources as well as the educational sources of the old schools. The Arabic verses he included in his letters are mentioned as examples in most dictionaries and critical texts. Among the Arab poets, Ayn al-Quzat Hamedani was more interested in the Iranian Arabic-writing poets such as Abivardi and the poets of Mukhadarm and early Islam poets, besides Mutnabi and Umar ibn Abi Rabia.

  Keywords: Ain Al-Qudat Hamedani, The Letters, references, Arabic Verses
 • Bahman Nozhat * Pages 155-172

  The mode of expression and teaching method of great masters in pedagogical circles is often called ‘Majlis-Gooyi’. Shams Tabrizi has also paid attention to this mystical tradition in his mystical narrations and has conveyed most of the important mystical teachings and categories to his audience and students through this method. The numerous and diverse surviving versions of Shams Tabrizi's writings have somehow prevented the presentation of a revised and correct text of Shams's Discourses. Therefore, in the scientific-critical correction of this work, which was done by Movahed, there are some shortcomings in the corrected text, which sometimes caused ambiguities in the text and made it difficult for the readers to understand. In the present study, while criticizing the mentioned correction based on the versions available in the Konya Museum, the importance and validity of the old versions of the discourses have been investigated in an analytical manner and the necessity of re-correction has been explained. Among the old editions of Shams's Discourses, the third edition of Konya Museum, No. 2155, is of particular importance due to its antiquity and historical validity, the comprehensiveness and consistency of the text, and the logical sequence of Shams's words. The relative absence of additions and scribes' corrections in this version is another finding of this research. By considering this version as the basis, it is possible to provide a re-correction and uniform text of the discourses, and other old versions can be used as replacement versions according to their preference and prioritization to fix the defects and problems of the base version.

  Keywords: Correction by Movahed, Method of Correction, Shams Tabrizi's Discourses, Movahed, Molana
 • Alireza Ebadi, Najmodin Gilani * Pages 173-190

  One of the controversial issues of Islamic mysticism is the conception of dignified power for Sufi sheikhs, which has a great semantic and content affinity with miracles. The difference is that miracles for the prophets are the extraordinary deeds of the saints. With the organization of sects in the middle of the fifth century AH and the severe weakness of the Seljuk government after the defeat of Sanjar (d. 552 AH) from Ghozan and the collapse of social and political conditions, miracles found a different symbolic dignity and referred to the superhuman works of the sect. Mystics are no longer mere spiritual persons; rather, they are portrayed as mythical heroes with divine power who break the divine order and laws governing nature. Miracles depict the path of the seeker’s journey like the journey of the hero of the myths, in which the sheikh went through a very difficult path in order to achieve such a superhuman power and benefit his disciples and supporters from it. Joseph Campbell's theory of monomyth (one myth) is very much in line with the seeker's spiritual journey. In this study, by collecting written mystical and historical sources related to the path of the mystic's movement to perfection and by matching those concepts to the three stages of separation, accession, and return of Campbell's theory, we can come to the conclusion that the purpose of creating miracles is the creation of mythical figures of mystics is to introduce them as religious heroes of the new age.

  Keywords: mysticism, Miracles, Myth, Joseph Campbell, Saljuq