شناسایی و تبیین ابعاد، مولفه ها و شاخص های گفتمان انقلابی گری از دیدگاه امامین انقلاب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

انقلاب اسلامی حاصل عزم، ایمان و اراده انقلابی مردم ایران است که حول محور ولایت بسیج شد و طومار رژیم 2500 ساله ستم شاهی را درهم پیچید.این انقلاب دارای ابعاد گوناگونی همچون خداجویی، دین گرایی، آزادی خواهی، عدالت خواهی، کرامت انسانی، سعادت بشری و کمال طلبی بوده که توانست با تکیه بر رهبری الهی و مکتب حیات بخش اسلام، حمایت مردمی انقلابی و باروحیه انقلابی گری چشم انداز و مسیر پیشرفت آینده خود را ترسیم نماید.در همین راستا هدف این پژوهش «شناسایی و تبیین ابعاد،مولفه ها و شاخص های گفتمان انقلابی گری از دیدگاه امامین انقلاب» است.این تحقیق با استناد به منابع کتابخانه ای و پژوهش های میدانی به دنبال پاسخ به این سوال است که «ابعاد،مولفه ها و شاخص های گفتمان انقلابی گری از منظر امامین انقلاب کدامند؟».روش تحقیق به کار گرفته شده کمی است و جامعه آماری این پژوهش، کلیه صاحب نظران در حوزه مطالعات انقلاب ها، جامعه شناسی، علوم سیاسی و راهبردی می باشند.جامعه نمونه با نمونه گیری غیر تصادفی و هدفمند از بین خبرگان انتخاب شدند.بر این اساس ابتدا در بخش مطالعات کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر و فرمایشات در دسترس امامین انقلاب مهم ترین ابعاد، مولفه ها و شاخص ها استخراج گردیده و سپس پرسشنامه ای با توجه به ابعاد، مولفه ها و شاخص های تعریف شده تهیه و در اختیار 65 نفر از جامعه آماری مورد اشاره قرار گرفت که بر اساس تجزیه وتحلیل پرسشنامه های دریافتی، در نهایت 3 بعد، 12 مولفه و 137 شاخص مهم و مرتبط با انقلابی گری مورد شناسایی قرار گرفت.

زبان:
فارسی
صفحات:
7 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2284185 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.