آمایش دفاعی- امنیتی شهرها با بهره گیری از تحلیل فضایی آسیب پذیری کالبدی و نظامی (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

برنامه ریزی آمایش سرزمین دارای دو بعد توسعه ای و دفاعی- امنیتی بوده که نظربه اهمیت فراوان بعد دفاعی-امنیتی در امنیت ملی کشورها، بایستی طرح های کلان توسعه سرزمینی توجه ویژه ای به آن نماید. از مهم ترین راهبردهای این بعد در طرح های آمایش سرزمین می توان به ملاحظات و ضوابط پدافند غیرعامل اشاره کرد که درراستای کاهش آسیب پذیری کالبدی- نظامی شهرها نقش آفرینی می کند. ازاین رو، هدف این پژوهش آمایش دفاعی- امنیتی شهر زاهدان با بهره گیری از تحلیل فضایی آسیب پذیری کالبدی- نظامی بوده و این امر با تلفیق مدل های تصمیم گیری چندمعیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) صورت می پذیرد. روش شناسی این پژوهش از گونه توصیفی- تحلیلی بوده و از تکنیک AHP در نرم افزار Expert Choice جهت وزن دهی به معیارهای آسیب پذیری پژوهش استفاده شده است. همچنین، برای پهنه بندی آسیب پذیری شهر زاهدان از تکنیک فازی (Fuzzy) در نرم افزار ArcGIS 10.5 و با به کارگیری 13 معیار بهره برده شده است. نتایج تحلیل های فضایی به دست آمده از نقشه ها، ازیک سو نشانگر بیشترین میزان آسیب پذیری در مناطق مرکزی و کمترین میزان آن در محدوده شمالی شهر است. ازدیگرسو، با توجه به معیارهای پژوهش میزان آسیب پذیری محدوده غربی شهر نسبت به محدوده شرقی پایین تر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
405 -430
لینک کوتاه:
magiran.com/p2284198 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.