ارائه ی الگوی توسعه ی کارآفرینی دانشگاهی نوآور محور با تاکید بر مزیت های منطقه ای :یک فراترکیب خلاق

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه

اهمیت روز افزون کارآفرینی دانشگاهی به عنوان راهبردی کلیدی جهت نوآوری و خلاقیت همسو با قابلیت ها و مزیت های منطقه ای مورد توجه است.
    

هدف

پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی توسعه کارآفرینی دانشگاهی نوآور محور با تاکید بر مزیت های منطقه ای مبتنی بر روش فراترکیب انجام شده است.
    

روش

این پژوهش با روش کیفی و رویکرد فراترکیب و با استفاده از تحلیل محتوایی مستندات انجام شده است. بدین منظور مستندات داخلی و خارجی مرتبط مشتمل بر118 سند شناسایی شدند و در نهایت 55 سند نهایی و مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس تحلیل محتوایی مستندات (مقوله،مفاهیم و کدها) شناسایی شد.

 یافته ها

بر اساس یافته های پژوهش، الگوی توسعه کارآفرینی دانشگاهی مبتنی بر مزیت های منطقه ای مشتمل بر(فرهنگ،جغرافیا و نیروی انسانی) بر اساس ارکان کلیدی (مزیت جویی، نوجویی و فرصت جویی) بوده است که در این فرآیند ارتباط و تعامل دانشگاه، صنعت، جامعه و دولت موجب توسعه کارآفرینی دانشگاهی می شود.

نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشان داده است عوامل حاکمیتی مشتمل بر(عوامل راهبردی، نظارتی و اسناد بالادستی)، عوامل نهادی مشتمل بر(نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی)، مکانیزم های تطابق پویا مشتمل بر (شناسایی فرصت ها و قابلیت های منطقه ای، راهبردهای پاسخگویی و متناسب سازی با نیازهای منطقه ای) و شاخص های ارزیابی مشتمل بر(شاخص های ارزیابی کلان و شاخص های ارزیابی خرد) بوده اند که در فرآیند توسعه کارآفرینی دانشگاهی مبتنی بر مزیت های منطقه ای نقش کلیدی دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
135 -160
لینک کوتاه:
magiran.com/p2325237 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.