طراحی مدل ارزیابی میزان اثربخشی کمپین های تبلیغاتی محصولات صنعت خوراکی-تنقلات

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل ارزیابی میزان اثربخشی کمپین‌های تبلیغاتی محصولات صنعت خوراکی- تنقلات بود.

مواد و روش ها

روش پژوهش به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی و به لحاظ هدف از نوع توسعه‌ای قرار داشت.‏ مشارکت‌کنندگان پژوهش را کیفی را اساتید و متخصصان حوزه بازاریابی دانشگاهی و خبرگان بازاریابی و تبلیغات شرکت‌های صنعت خوراکی- تنقلات تشکیل می‌داد که پس از اشباع نظری به تعداد 8 نفر و به‌صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات به‌صورت مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق و تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از فن تحلیل مضمون و نرم‌افزارMAXQDA انجام شد. جهت بررسی روایی پژوهش از روش مثلث‌سازی داده و برای تعیین پایایی از روش هولستی استفاده شده است.

یافته ها

با توجه به یافته ها مضامین اصلی و فرعی شامل؛ عوامل زمینه‌ای (کالا و بازار هدف)، عوامل سازمانی (هدف، محتوا، پیام و رسانه)، سطح درگیری (درگیری با محصول، درگیری با تبلیغات، درگیری با پیام و درگیری با رسانه)، آثار رقابتی (فروش، سهم هزینه، سهم بازار و پایداری در بازار)، و رفتار مصرف‌کننده (سهم از ذهن، سهم از قلب و رفتار خرید) میباشد.

نتیجه گیری

نتایج منجر به شناسایی پنج مضمون اصلی و 14 مضمون فرعی برای مدل اثربخشی کمپین‌های تبلیغاتی محصولات صنعت خوراکی- تنقلات شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
183 -196
لینک کوتاه:
magiran.com/p2346001 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.