ارزیابی آمادگی دانشگاه هوشمند تحت فناوری های تحول آفرین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

فناوری های تحول آفرین نه تنها تاثیر مثبتی بر فرایندهای کسب وکار داشته اند بلکه موجب تحول دیجیتالی در سازمان ها شده اند. دانشگاه هوشمند حوزه ای در حال ظهور و به سرعت در حال رشد است که نشان دهنده یکپارچگی خلاق فناوری های هوشمند، ویژگی های هوشمند، نرم افزارهای هوشمند و سیستم های سخت افزاری، آموزش هوشمند، برنامه های درسی هوشمند، یادگیری هوشمند و تحلیل های دانشگاهی و شاخه های مختلف علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر است. هدف این پژوهش شناسایی فناوری های تحول آفرین دانشگاه هوشمند و ارایه مدلی برای ارزیابی آمادگی دانشگاه هوشمند است. این پژوهش کاربردی است و در سه مرحله انجام شده است. در مرحله اول فناوی های تحول آفرین از مطالعات پیشین بر اساس نظر خبرگان با استفاده از روش دلفی ارزیابی شدند. خبرگان پژوهش شامل 13 نفر از اعضای هییت علمی دانشگاه فعال در حوزه فناوری اطلاعات بودند. در مرحله دوم با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن هر فناوری مشخص گردید. در مرحله آخر مدلی جهت ارزیابی آمادگی دانشگاه هوشمند طراحی گردید و مدل در یک دانشگاه نمونه ارزیابی شد. نتایج پژوهش نشان داد که  فناوری های آموزشی، اینترنت اشیا و واقعیت افزوده بیشترین اهمیت را در یک دانشگاه هوشمند دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2358383 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!