مطالعه گچ بری های مکشوفه از محوطه اسلامی شاه نشین فریم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سال طی گمانه زنی های انجام شده در اطراف برج رسکت (واقع در روستای فریم، بخش دودانگه شهرستان ساری) فضایی ستون دار از زیر خاک سربرآورد، که کاوشگر آن را شاه نشین نامید. پس از آن سه فصل کاوش جهت بررسی و مطالعه بهتر بخش های مختلف این فضا در سال های ????، ???? و ???? صورت گرفت، ماحصل آن آثار سفالین، شیشه، میخ های آهنی و قطعات گچبری بسیار زیبایی است که از محوطه مذکور بدست آمده است. با توجه به سکه مکشوفه از دوره آل بویه در این محوطه و به عقیده کاوشگر آن قدمت این بنا به اواسط قرن چهارم هجری بر می گردد. از مهم ترین یافته های باستان شناسی این محوطه قطعات گچبری آن است که به لحاظ زیبایی بصری، ترکیب بندی نقوش و کاربرد نقوش گیاهی و هندسی یکی از نمونه های عالی این هنر در صدر اسلام به حساب می آیند که انتقال دستاوردهای هنری دوره ساسانی به وضوح در آن مشهود است. پژوهش حاضر که براساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و از نظر ماهیت و روش از نوع تاریخی است، برمبنای طبقه بندی، گونه شناسی و تاریخ گذاری نسبی محوطه، بر میزان تاثیر و تاثر نقوش گچبری های محوطه مذکور را با دوره ساسانی و محوطه های اوایل دوران اسلامی مورد سنجش بررسی قرار دهد. نتایج مطالعات بیانگر آن است که، نقوش به کار رفته در گچبری های مکشوفه از محوطه شاه نشین تا حدود زیادی به نقوش گچبری به کار رفته در تزیینات بناهای قرون اولیه اسلامی شباهت دارد و این نقوش نیز خود متاثر از نقش مایه های تزیینی دوره ساسانی می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
183 تا 194
لینک کوتاه:
magiran.com/p2360772 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!