بررسی عوامل آغازگر امنیت معلمان زبان انگلیسی ایرانی با استفاده از یک روش تحقیق آمیخته

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این حقیقت بارها تایید شده است که معلمان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی و در این شغل با عوامل استرس زای مختلف روبرو هستند. در حالیکه آنها دایما در حال تجربه کردن اختلالات هستند٬ امنیت نقش یک سپر را بازی میکند و به معلمان اجازه میدهد که رفتاری حرفه ای در محیط کلاس داشته باشند و در طول دوران کاریشان از لحاظ احساسی یا روانشناسی درست رفتار کنند (ثلن٬ 2005). تحقیق کنونی از یک روش آمیخته استفاده کرده است برای بررسی توزیع انواع مختلف امنیت در میان شرکت کنندگان و همچنین بررسی وقایع بی ثبات گر که امنیت را در معلمان زبان انگلیسی ایرانی آغاز میکند. برای رسیدن به این هدف٬ 204 معلم زبان انگلیسی ایرانی از دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری در این تحقیق شرکت کرده اند. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه امنیت معلمان  زبان (هایور٬ 2016)٬ واقعه نویسی تفکری و مصاحبه به کارگرفته شد. داده های بدست آمده از پرسش نامه توسط تحلیل توصیفی و تحلیل خوشه ای و داده های کیفی توسط فرایند سه مرحله ای کدگذاری تیوری زمینه ای تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تجزیه وتحلیل کمی سه نوع گروه امنیت یافته سودمند، امنیت یافته ناهنجار و مظنون امنیتی شناسایی کرد که در این میان معلمان با امنیت ناهنجار بیشترین توزیع را دارا بودند. یافته های تحقیق 3 مجموعه آموزشی، سازمانی و شخصی  و 14 زیر مجموعه برای آغازگران امنیت در بین معلمان زبان ایرانی شناسایی کرد. نتایج این تحقیق کاربردهای زیادی برای معلمان٬ مسیولان و سیاست گذاران دارد و به معلمان کمک میکند امنیتشان را تقویت کنند و از خستگی و فرسودگی روانی آنها جلوگیری میکند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
9 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2373665 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!