بررسی نقش و اهمیت دیاسپورا در جهان امروز و چگونگی تاثیرگذاری آن در روابط بین الملل

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در عصر حاضر اهمیت نقش دیاسپورا به عنوان یکی از بازیگران فراملی در کنار نقش دولت ها در نظام بین الملل و روابط بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است که می تواند در شرایط متفاوت با بهره مندی از پتانسیل های مختلف رشد یافته از ماهیت وجودی خویش، نتایجی را به دست آورد و این نتایج در روابط بین الملل در درجه اول گاه باتاثیرات مهم سیاسی- اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی بر کشور میهنی دیاسپورا و نهایتا در سطح بین المللی یا منطقه ای بروز می نماید. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی؛ باهدف شناسایی ابعاد مختلف تاثیرگذار نقش دیاسپوراها در روابط بین کشورها، در پاسخ به این سوال که «کشورهای میزبان و کشورهای میهنی چه تاثیراتی را درنقش آفرینی دیاسپوراها دارند؟» این فرضیه را مطرح نمودیم که به نظر می رسد دیاسپوراها می توانند باتوجه به پتانسیل های نهان در خویش و با محیا بودن شرایط و فرصت های ایجاد شده از جانب کشور میزبان و کشور میهنی، نقش آفرینی نمایند تا نهایتا بتوانند تاثیراتی درکسب امتیازات چند وجهی در سیاست خارجی و روابط بین الملل  داشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2379113 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.