بررسی و مطالعه کارکردهای پلیس در حوزه پیشگیری از اعتیاد (مورد مطالعه: مناطق حاشیه نشین شهر ارومیه)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

اعیتاد یکی از بلایای است، که در عصر حاضر تهدیدی در مقابل پیشرفت کشورها به شمار می رود. اعتیاد و معضلات ناشی از آن یکی از مسایلی است که گریبان گیر جامعه و جوانان شده و در حوزه پیشگیری از اعتیاد پلیس نقش و جایگاهی حساس دارد، پلیس به دلیل آشنایی و مهارت در این حوزه می تواند بسیاری از تهدیدات و آسیب های ناشی از اعتیاد را کاهش دهد اهمیت و ارزش پلیس و کارکردهای آن در هر جامعه بر کسی پوشیده نیست. پلیس آگاه، مقتدر و دارای کارکردهای مثبت نماد پیشرفت، آبادانی و امنیت و آسایش در یک کشور محسوب می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی و مطالعه کارکردهای پلیس در حوزه پیشگیری از اعتیاد در مناطق حاشیه ای شهر ارومیه است. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی صورت گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از منابع متعدد استفاده گردیده است. در پایان نتایج تحقیق نشان داد که، عملکرد و کارکردهای پلیس در حوزه پیشگیری تاثیر مثبت و معنی داری داشته است؛ لذا توصیه می گردد در این زمینه پلیس های تخصصی تقویت گردد و از کلیه ظرفیت ها استفاده شود؛ به ویژه کلانتری های مناطق حاشیه ای می توانند با برنامه های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی بیشترین نقش را در کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد داشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
56 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2387948 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!