«رجال مذهبی و سیاسی» به عنوان قید غالبی در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

برابر صدر اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایطی باشند انتخاب گردد. آن چه در مقام تفسیر این اصل، محور بحث است، این که اولا: آیا مراد از واژه رجل، تنها جنس مذکر است یا اعم از هر دو جنس؟ که بنابر احتمال دوم، اساسا جنسیت، مطرح نبوده و چهره و شخصیت مذهبی و سیاسی، مورد نظر خواهدبود، نه لزوما جنس مذکر. اما بنابر احتمال نخست، که با اصاله الحقیقه نیز تایید می شود، می توان گفت: استخدام این واژه، ناظر به مورد غالب بوده و براین اساس، تاثیری در تقیید و لزوم مردبودن کاندیدای ریاست جمهوری ندارد. درنهایت، درفرض ابهام معنای واژه رجل، با اکتفا به قدرمتیقن (یعنی مرد)، اقتضای اصل عملی در فراتر از آن، مقتضی اباحه و عدم ممنوعیت ریاست جمهوری زنان خواهدبود. نوشتار حاضر، با توضیح قیدغالبی و فرض تطبیق آن با واژگان مذکور در عبارت «رجل مذهبی و سیاسی»، به تحلیل معنای اصل 115، از دریچه دانش اصول فقه می پردازد.

زبان:
فارسی
صفحات:
257 تا 281
لینک کوتاه:
magiran.com/p2402022 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!