اثرات محیط غنی شده و اکسی توسین بر نقایص حافظه و یادگیری اجتنابی ناشی از جدایی از مادر در موش های صحرایی نوجوان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

نتایج مطالعات پیشین نشان می دهند که جدایی از مادر  (Maternal Separation)در اوایل زندگی ممکن است منجر به نقص های شناختی شود. یکی از عوامل تعدیل کننده استرس، محیط غنی شده است که فرصت های بهتری را برای کاوش کردن در محیط فراهم می کند. از طرف دیگر، نوروپپتید اکسی توسین باعث کاهش اثرات استرس بر مغز می شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات محیط غنی شده و اکسی توسین داخل بینی بر یادگیری و حافظه اجتنابی در موش های صحرایی است که جدایی از مادر را تجربه کرده اند.

روش ها

 حیوانات در هشت گروه مورد مطالعه قرارگرفتند؛ کنترل، کنترل + محیط غنی شده، جدایی از مادر، جدایی از مادر+ محیط غنی شده، کنترل + سالین، کنترل + اکسی توسین، جدایی از مادر+ سالین، جدایی از مادر + اکسی توسین. در گروه جدایی از مادر، موش های نوزاد از روز 1 تا 21 پس از تولد روزانه به مدت 180 دقیقه جدایی از مادر را تجربه کردند. سپس از روز 22-34 پس از تولد در محیط غنی شده قرارگرفتند و/یا اکسی توسین (2 میکروگرم
بر میکرولیتر) را به صورت داخل بینی دریافت کردند و در دوره نوجوانی مورد سنجش آزمون یادگیری و حافظه اجتنابی به وسیله دستگاه شاتل باکس  (Shuttle box) قرارگرفتند.

یافته ها

موش های جداشده از مادر تعداد شوک بیشتری در مقایسه با موش های کنترل دریافت کردند. هم چنین در گروه جدایی از مادر، تاخیر زمانی ورود به محفظه تاریک کاهش یافت. محیط غنی شده و اکسی توسین هر یک توانستند این نقص های ناشی از جدایی از مادر را بهبود ببخشند.

نتیجه گیری

 محیط غنی شده و اکسی توسین احتمالا می توانند بهبوددهنده نقص های شناختی ناشی از استرس باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
177 -185
لینک کوتاه:
magiran.com/p2402507 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.