جریان سازی در فضای مجازی و راهکارهای مواجهه با آن با تاکید بر شبکه های اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از اصلی ترین ماموریت های رسانه های اجتماعی، جهت دهی به ذهن و رفتار جوامع و افراد است. رسانه ای که نتواند بر افکار یا رفتار مخاطبان تاثیر گذارد، رسانه ای زنده نیست. شبکه های اجتماعی به عنوان یک رسانه اجتماعی، شکل نوینی از این رسانه ها هستند که در یک دهه اخیر، فضای رسانه ای را متحول کرده اند. جریان سازی یکی از مهم ترین اهداف شبکه های اجتماعی است که از طریق آن، بر اذهان و رفتار جوامع اثر گذاشته و آن ها را در راستای مقاصد خویش هدایت و جهت دهی می نمایند. این مقاله در پی آن است که کارکرد شبکه های اجتماعی در جریان سازی بر بستر فضای مجازی را با رویکرد توصیفی- تحلیلی و گردآوری ترکیبی داده ها با استفاده از ابزار فیش و مصاحبه، مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در همین راستا ابتدا به مفهوم جریان سازی و مراحل آن اشاره می گردد و در ادامه به فنون اصلی جریان سازی و چگونگی به کارگیری شبکه های اجتماعی برای اجرای این فن ها پرداخته خواهد شد. درنهایت ضمن اشاره به نظریه های مرتبط با شبکه های اجتماعی و جمع بندی کلی آن ها، رویکردهای اصلی مواجه با جریان شبکه های اجتماعی و همین طور رویکرد مناسب در این خصوص مطرح می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
141 -161
لینک کوتاه:
magiran.com/p2425230 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.