بررسی نظام های استعاری معشوق در کلیات شمس تبریزی بر اساس نظریه استعاره شناختی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

از آنجا که عشق مفهومی انتزاعی دارد؛ عارفان برای تبیین و توصیف آن از عناصر حسی و ملموس بهره برده و برای آن از زبان استعاره، استفاده کرده اند. هرچند موضوع عشق در همه دوران ها و زمان ها مورد توجه شاعران و نویسندگان بوده است؛ اما در سبک عراقی به لحاظ اهمیت و اعتبار آثاری که درباره عشق نوشته و سروده شده؛ برجستگی بیشتری دارد. یکی از دیوان های معروف و مشهور قرن هفتم، کلیات شمس تبریزی اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی است. این اثر به لحاظ زبانی، بیشتر شاعرانه و استعاری می باشد و از حیث معنا عرفانی است. مولانا در کلیات شمس با توجه به فرهنگ و ایدیولوژی های حاکم بر جامعه آن عصر، دریافتی خاص از عشق دارد. همچنین این دیوان، دارای بنیان منسجمی است که حاصل شبکه های استعاری شکل گرفته برپایه یک یا چند استعاره اصلی مشترک یا فردی در آن ها است. این پژوهش که به شیوه توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه ای تنظیم شده درصدد آن است تا به بررسی نظام های استعاری عشق در کلیات شمس تبریزی بر اساس نظریه استعاره شناختی بپردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که استعاره های معشوقی در این اثر در واقع نشان دهنده این همانی میان معشوق و خدا و سه نگاشت استعاری عشق خدا است، خدا معشوق است، خدا عشق است، می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
129 تا 154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2427766 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!