دستگاهی غیر تهاجمی و کم هزینه برای تعیین کفایت دیالیز در دستگاه های دیالیز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

 نوعی درمان برای بیمارانی که عملکرد طبیعی کلیه ی خود را از دست داده اند، همودیالیز است. از دست رفتن عملکرد کلیه باعث تجمع سموم و مایعات اضافی در بدن میگردد و در صورتی که خارج نشوند، حتی احتمال مرگ بیمار مطرح است. کفایت دیالیز، با اندازه گیری رسانایی دیالیسات در ورودی و خروجی دستگاه دیالیز قابل اندازه گیری است.

روش ها

در این مطالعه، دستگاهی کم هزینه و غیر تهاجمی برای کفایت دیالیز ارایه شده است که توانایی اندازه گیری پیوسته ی رسانایی مایع دستگاه دیالیز را دارد و امکان ارایه ی درمانی مورد پذیرش تر را فراهم می کند.

یافته ها

دستگاه ارایه شده، به وسیله ی اندازه گیری همزمان، توانایی تعیین رسانایی دیالیسات و پلاسمای بیمار را در دو نقطه ی مختلف در مسیر دیالیز دارد. این روش می تواند جهت تصمیم گیری درباره ی اتمام دیالیز، بر اساس غلظت سدیم پلاسما، استفاده شود. دستگاه ارایه شده میتواند به عنوان یک دستگاه طیف سنج امپدانس با استفبرای اندازه گیری رسانایی پلاسمای بیمار در دستگاه دیالیز استفاده گردد. دستگاه طراحی شده، در جلسات دیالیز واقعی به صورت آزمایشی، تست و اعتبار سنجی شده است. در این روش مواد یا وسایل دور ریختنی یا یک بار مصرف استفاده نشده است، که می تواند منجر به کاهش هزینه های بیمار گردد. همچنین نیاز به نمونه گیری از خون بیمار و بررسی های آزمایشگاهی وجود نخواهد داشت.

نتیجه گیری

توسعه و اجرای این دستگاه بر روی دستگاه های دیالیز، پیشرفتی موثر در پیشگیری از عواقب ناشی از دیالیز خواهد بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
367 تا 374
لینک کوتاه:
magiran.com/p2430017 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!