تبیین الگوی یکپارچه توانایی های دریایی دانشجویان دانشگاه علوم دریایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور تربیت افسرانی که بتوانند در گام دوم انقلاب در راستای تولید قدرت و عزت برای نظام جمهوری اسلامی ایران نقش آفرینی داشته باشند؛ نیاز به افسرانی بوده که علاوه بر دانایی دریایی؛ دارای توانایی دریایی باشند؛ به همین منظور این پژوهش ضمن بررسی مبانی نظری در حوزه مهارت و توانایی، ابعاد و جنبه های مختلف مورد انتظار از یک دانش آموخته دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) در حوزه توانایی دریایی را مورد بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و از جهت هدف توسعه ای - کاربردی می باشد که پس از سه مرحله انجام فرایند دلفی در بین اساتید منتخب از دانشگاه علوم دریایی، ابعاد، شاخص ها و مولفه های توانایی دریایی مشخص شدند. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی یکپارچه توانایی دریایی دانش آموختگان دانشگاه علوم دریایی در یک زنجیره ای از توانایی های ذهنی تا فراشناختی قرار داد. این زنجیره شامل 10 مولفه (تفکر دریایی، تجزیه و تحلیگر، مدیریت رفتاری، کار تیمی در دریا، شناخت از دیپلماسی دریایی، هوش هیجانی، تربیت معنوی، زیست در دریا، ارزیابی از میزان یادگیری، مدیریت شناخت خود) و در چهار بعد شامل توانایی های ذهنی، ارتباطی، هیجانی - عاطفی و توانایی های فراشناختی در محیط دریا می باشد که مسیولین نظام تربیت و آموزش نداجا و دانشگاه می بایستی سرمایه گذاری لازم برای تقویت مولفه ها و ابعاد توانایی دریایی دانشجویان را بعمل آورند.
زبان:
فارسی
صفحات:
203 تا 217
لینک کوتاه:
magiran.com/p2434059 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!