بررسی بستری اجباری در پرونده های بیماران معرفی شده از مراجع قضایی به بیمارستان روان پزشکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه

 گروه مهمی از بیماران بستری در بیمارستان های روان پزشکی، بیمارانی هستند که با نامه های قضایی ارجاع می شوند که اختیار را از پزشک معالج برای بستری یا عدم بستری فرد سلب می کند و منجر به بستری اجباری می شود. یکی از اصول پزشکی توجه به حقوق بیماران می باشد.

هدف

 هدف از این مطالعه، بررسی پرونده های افراد ارجاع شده از مراجع قضایی به بیمارستان شفا می باشد.

روش ها

این مطالعه بر روی پرونده های 217 فرد ارجاع شده از مراجع قضایی به بیمارستان شفا شهر رشت در سال 1397 انجام شد. متغیرهای جمعیت شناختی، علل ارجاع، سابقه کیفری، اختلالات روان پزشکی، سابقه بستری، تشخیص روان پزشکی از پرونده های موجود جمع آوری شد. با استفاده از تحلیل داده ها از نرم افزار IBM SPSS Statistics  نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

در پرونده های بررسی شده، بیشترین جمعیت شامل 96/8 مرد، 8/78 شهری و 57/6 مجرد بودند. 78/3 سابقه بستری و 82/5 هم سابقه بیماری های روان پزشکی، 94/9 تشخیص روان پزشکی داشتند. بیش ترین تشخیص اختلال «اسکیزوفرنی» با 37/5 موارد بود. از نظر دلیل ارجاع، 49/9 اعزام و بستری و 29/6 را نیاز به درمان تشکیل می دادند. بین سابقه اختلال روان پزشکی با سابقه کیفری رابطه معناداری وجود داشت، اما بین سن، تحصیلات، وضعیت اشتغال و سابقه ابتلا به اختلال روان پزشکی رابطه معناداری وجود نداشت.

نتیجه گیری

تنها با وجود یک نامه، نمی توان عنوان «بیمار روان پزشکی» را به فرد نسبت داد. از طرفی، درصد بالایی از تشخیص نهایی، نشان دهنده ارتباط بهتر مراجع قضایی با سیستم درمانی در ارجاع افراد می باشد که لزوم ارتباط هرچه بیشتر سیستم قضایی و مراکز درمانی را برای ارجاع بیماران روشن می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
314 -325
لینک کوتاه:
magiran.com/p2442029 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.