مقایسه نسبت بین هویت ، میراث فرهنگی (فرهنگ) دموکراسی بااستفاده از نظریه مایکل والزرو لاکلائو و موفه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

فرهنگ نقش بسیار مهمی در اندیشه های سیاسی جدید دارد و به نوعی پارادایم جدید در اندیشه سیاسی را می توان پارادایم فرهنگی و زبانی دانست. این مقاله به نقش زبان و فرهنگ از نگاه دو متفکر در دو سنت متفاوت یکی در پارادایم راست و دیگری در چپ پرداخته است از طریق عامل فرهنگ، یافته های این مقاله عبارت می باشد از اینکه در عصر حاضر دیگر نمی توان تفکیک دقیقی بین راست و چپ قرارداد و در موضوعات مهم و اساسی که به هویت انسان و میراث مشترک انسانی مربوط می باشد مشابهت های بسیاری در موضوعات دیده می شود از جمله شکل گیری دموکراسی. روش این پژوهش تفسیری می باشد و پرسش آن عبارت از برقراری نسبت بین فرهنگ و دموکراسی از طریق میراث فرهنگی چگونه امکانپذیر می باشد؟ از طریق توجه به میراث فرهنگی می توان به همگرایی بیشتر میان آرا و عقاید متفاوت فکری و رسیدن به دموکراسی و صلح و دوستی گام برداشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
107 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443123 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.