تجارب اعضای هیئت علمی علوم پزشکی از تحقیق و تدبر در قرآن؛ مطالعه ایی کیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

نگاهی گذرا به قرآن مجید هر انسان آگاهی را بر می انگیزد که برای فهمیدن معانی آن بکوشد. در تدبر، همه مردم در هر مرتبه از فهم و درک و مراتب علمی و روحی که باشند، می توانند شرکت کنند. با توجه به اهمیت نقش اعضای هییت علمی در جامعه، این مطالعه با هدف توصیف تجارب اعضای هییت علمی علوم پزشکی از تحقیق و تدبر در قرآن کریم انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. نمونه گیری مبتنی بر هدف و با انجام مصاحبه های عمیق، با حجم نمونه 16 نفر اشباع اطلاعات حاصل شد. روش کلایزی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بکار رفت. استحکام این مطالعه بر اساس دو معیار اطمینان پذیری وباور پذیری بوده است.

یافته ها

داده ها حاصل 20 مصاحبه با 16 مشارکت کننده بودند. در این بررسی پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات چهار طبقه محوری اصلی پدیدار شد که شامل این موارد بودند: حرکت بسوی تحقیق در قرآن درباره سلامت جسمی(لزوم مطالعه در قرآن، لزوم مراجعه به احادیث معصومین در کنار قرآن، قرآن و علم، انگیزه و انجام تحقیق در قرآن، توصیه به تحقیق، فواید تحقیق)، تعهد در برداشتها(توصیه به ژرف اندیشی، توانمند شدن، پرهیز از سوگیری، پرهیز از ظاهر بینی و ساده اندیشی، باورهای نادرست و آسیبها، تعقل و توجه)، بسوی معنویت و کمال(رسیدن به خداشناسی، هدف سلامت جسمی نیل به کمال، هدایت)، در جستجوی شفا در قرآن(انجام تحقیق درشفا بخشی قرآن، تجارب شخصی در شفا بخشی قرآن، ذکر مستقیم شفا در قرآن، دیدگاه شخصی در شفا بخشی قرآن، شفای معنوی در قرآن).

نتیجه گیری

یافته های این مطالعه نشان داد که اعضای هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی، نیاز به تحقیق در قرآن و اهمیت آن، تعهد به برداشتهای درست و عمیق از قرآن، به معنویت و کمال رسیدن با تدبر در قرآن، و تحقیق و جستجوی شفای جسمی و روحی در قرآن را تجربه کرده بودند. امید است با تدبر و تعمق در قرآن، از دریای بیکران آن استفاده کرده و در نشر آموزه های اسلامی موثر باشیم.

زبان:
فارسی
صفحات:
10 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443442 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.