طراحی و بررسی روایی سیستم الکترونیکی ارتباطی مکمل و جایگزین برای کودکان فارسی زبان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

با توجه به شیوع بالای اختلالات ارتباطی، روش های ارتباطی مکمل و جایگزین (Augmentative and Alternative Communication: AAC) یکی از گزینه های پیشرو برای حل مشکلات این افراد می باشد. نظر به این که هیچ گونه ابزار پیچیده ای برای کودکان فارسی زبان دچار اختلالات ارتباطی وجود ندارد، لذا بر آن شدیم تا برای این کودکان نرم افزاری کمک ارتباطی که خروجی صدا تولید می کند، طراحی کنیم.

مواد و روش ها

طی مطالعه کتابخانه ای گسترده در زمینه واژگان پایه کودکان فارسی زبان و مشورت با صاحب نظران، 337 واژه پایه انتخاب شدند. جهت بررسی نسبت روایی محتوایی (Content Validity Ratio: CVR) و شاخص روایی محتوایی (Content Validity Index: CVI) واژگان، فرم نظرخواهی در اختیار 9 آسیب شناس گفتار و زبان قرار داده شد. سپس تصاویر مربوط به هر یک از 247 واژه باقی مانده، توسط گرافیست طراحی و CVI آن ها توسط 6 آسیب شناس گفتار و زبان مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد، واژه مرتبط با هر تصویر به صورت صوتی توسط یک گوینده با تجربه در استودیو ضبط شد، سپس یک برنامه نویس نرم افزار AAC را مبتنی بر واژگان و تصاویر طراحی شده و با زبان برنامه نویسی سی شارپ به صورت Cross-platform پیاده سازی نمود.

یافته ها

طبق مدل لاوشه برای 9 متخصص، واژگانی که عدد CVR آن ها بالاتر از 78/0 بود حفظ شدند. هم چنین، CVI مربوط به 247 واژه نهایی 95/0 و CVI مربوط به کل تصاویر 8/0 به دست آمد.

نتیجه گیری

نتایج نشان داد که سیستم الکترونیکی ارتباطی مکمل و جایگزین گفتار از روایی محتوایی مناسبی برای کودکان فارسی زبان دچار اختلالات ارتباطی برخوردار می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
358 -365
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443527 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.