طراحی مدل علی بازاریابی رسانه های اجتماعی در رفتار مصرف کنندگان کالاهای لوکس خودرو با رویکرد دیمتل

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در سال‌های اخیر بازار لوکس با تغییرات ساختاری مهمی مانند ورود بخش‌های جدید به بازار و استفاده از اینترنت به عنوان کانال فروش مواجه شده است. در این زمینه برندهای لوکس باید درک مصرف کنندگان جوان خود از ارزش اجتماعی را در حالی که با تغییرات زیست محیطی سازگار هستند، درک کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی ابعاد بازاریابی رسانه های اجتماعی در رفتار مصرف کنندگان کالاهای لوکس خودرو با رویکرد دیمتل می باشد. ابعاد بازاریابی رسانه های اجتماعی از پژوهش سالم و سالم (2021)، استخراج شده است. جامعه و نمونه آماری 25 نفر از اساتید دانشگاهی مسلط به مفاهیم بازاریابی رسانه های اجتماعی و رفتار مصرف کنندگان کالاهای لوکس است. پس از مرور دقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد تحقیق در خصوص متغیرها شناسایی سپس با استفاده از تکنیک آزمایشگاه ارزیابی و تحلیل تصمیم گیری (دیمتل)، به بررسی میزان شدت ارتباطات میان ابعاد بازاریابی رسانه های اجتماعی پرداخته شد. نتایج نشان می دهدکه اعتمادسازی مردم و سرمایه گذاران بیشترین تاثیرگذارترین بعد و همگام ساختن تولیدکننده و مصرف کننده بیشترین تاثیرپذیری در رفتار مصرف کنندگان کالاهای لوکس خودرو با بازاریابی رسانه اجتماعی را دارد.

کلیدواژگان:

بازاریابی، رسانه های اجتماعی، رفتار مصرف کنندگان، کالاهای لوکس، تکنیک دیمتل

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2443997 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.