بررسی مقارن مراحل تربیت فرزند در قرآن، حدیث، عهد عتیق و تلمود

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
احادیثی در کتب روایی اسلامی موجود است که اشاره به سه مرحله هفت ساله برای تربیت فرزندان دارد. با مطالعات آیات و روایات دیگر، دوره قبل از تولد نیز شامل اقدامات تربیتی است. همچنین در قرآن کریم و احادیث، توصیه ها و نکاتی دربردارنده چگونگی تربیت فرزندان موجود است. از طریق تلفیق و تطبیق مراحل با توصیه های تربیتی و توجه به جنسیت دختر و پسر که باعث تفاوت ویژگی های شخصیتی و وظایف می شود، می توان به تحلیلی از مراحل تربیت فرزندان در قرآن و حدیث دست یافت. در عهد عتیق و تلمود نیز توصیه های تربیتی برای فرزندان وجود دارد که می توان برای آن ها سه مرحله پیش از تولد تا شش سالگی، شش تا سیزده سالگی، سیزده تا هجده سالگی و جوانی در نظر گرفت. از مقایسه بین مراحل تربیت فرزندان در اسلام و یهودیت نتیجه می شود که اگر چه نکات مراحل تربیت فرزند در برخی موارد مشترک است اما مراحل در اسلام به تفصیل و کامل و تفکیک سنی بیان شده است و موارد جدیدی با توجه به ظرفیت بالاتر بشر در زمان اسلام مطرح می شود. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی- مقایسه ای و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و با بررسی آیات، تفاسیر، بررسی خانواده احادیث و روایات دیگر، عهد عتیق، تلمود و کتب دیگر بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2459433 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!