تجزیه و تحلیل بلاغی تفکر انتقادی در بخش بحث رساله های دکتری رشته زبان شناسی کاربردی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از بخش های مهم رساله های دکتری که در آن نویسندگان باید به ارزیابی و تفسیر انتقادی یافته های پژوهش خود بپردازند فصل "بحث" رساله می باشد. با توجه به اهمیت این بخش و نقش انکارناپذیر تفکر انتقادی در ارایه استدلال، ساختار بلاغی 120 فصل بحث از رساله های در رشته زبان شناسی کاربردی از دانشگاه های کشورهای انگلیسی زبان و نیز دانشگاه های دولتی ایران با استفاده از طبقه بندی روابط بین گزاره ای کرومبی (1985) بصورت دستی مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که، در سطح معنایی، سه رابطه میان گزاره ای معنایی دوتایی که بیشترین فراوانی را در هر دو گروه داشته اند به ترتیب عبارتند از: دلیل/نتیجه، اساس/نتیجه گیری و مقایسه ساده. این یافته ها ظرفیت بالای روابط بین گزاره ای انسجامی برای ایجاد استدلال و در نتیجه گنجاندن تفکر انتقادی در بخش بحث رساله ها را نشان می دهد. این پژوهش یافته های ضمنی مهمی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارد تا درک عمیق تری از ابزارهای بلاغی مورد استفاده در در بخش بحث و لزوم گنجاندن تفکر انتقادی در این فصل در خود ایجاد کنند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2482004 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!