مقایسه ‎ی اثربخشی آموزش حافظه‎ ی کاری با آموزش حافظه‎ی رقابتی بر علائم روان‏شناختی و عملکردهای شناختی افراد مبتلا به افسردگی اساسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف این مطالعه مقایسه ی اثربخشی آموزش حافظه‎ی کاری با آموزش حافظه‎ی رقابتی بر علایم روان‏شناختی و عملکردهای شناختی مبتلایان به افسردگی اساسی بود.

روش

مطالعه روی 60 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی که به صورت تصادفی در سه گروه آموزش حافظه‎ی رقابتی، آموزش حافظه‎ی کاری و کنترل تقسیم شدند، به مدت 8 جلسه انجام‏شده است. ابزار سنجش شامل چهار تکلیف رایانه‏ای: دووال انبک، فراخنای تقارن، فراخنای خواندن، حرف-عدد، سه پرسشنامه: سیاهه افسردگی بک، نشخوار ذهنی نولن هوکسما، عزت‏نفس روزنبرگ، و آزمون فراخنای ارقام حافظه بزرگسالان هوش وکسلر بود. داده‏ها از طریق تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل شدند.

یافته‏ ها: 

در هر سه گروه، عملکرد در تمام متغیر‏ها به جز نشخوار ذهنی در طول کارآزمایی در مقایسه با پیش‏آزمون افزایش داشت. آموزش حافظه‎ ی کاری نتوانست منجر به بهبودی افسردگی و عزت‏نفس شود، اما منجر به بهبودی مولفه‏ های جابه‏ جایی، به ‏روزرسانی و بازداری شد. آموزش حافظه‎ ی رقابتی نتوانست منجر به بهبود کارکردهای شناختی افراد افسرده شود، اما منجر به بهبود افسردگی و عزت ‏نفس شد. آموزش حافظه‎ ی کاری به‏ تنهایی نمی ‏تواند بر افسردگی اساسی، عزت‏ نفس و نشخوار ذهنی اثرگذار باشد؛ همچنین آموزش حافظه‎ ی رقابتی به تنهایی نمی‏تواند بر نشخوار ذهنی و تمام کارکردهای شناختی در افراد افسرده موثر باشد. با توجه به حیطه ی اثرگذاری متفاوت این دو درمان و بر اساس اهداف درمانی مختلف، می‏توان یکی از این دو درمان را انتخاب کرد و یا به صورت همزمان با یک درمان دیگر به کاربرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
114 تا 140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2500034 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!