مقایسه تطبیقی اتاق های فکر در تصمیم سازی اوباما و ترامپ در قبال ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اتاق های فکر ایالات متحده آمریکا نقش ویژه ای در تصمیم سازی سیاستمداران این کشور داشته اند. مساله اصلی این است که اتاق های فکر چه تاثیری بر روابط با ایران دارد. این تحقیق به بررسی نقش اتاق های فکر در تصمیم سازی دستگاه سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران همزمان با ریاست جمهوری اوباما و ترامپ پرداخته است. تغییر تصمیم سازی ناشی از تغییر اتاق های فکر در دوران دو رییس جمهور بوده است. سوال اصلی این است که نقش اتاق های فکر در تصمیم سازی دستگاه سیاست خارجی اوباما و ترامپ در قبال ج.ا.ایران چگونه بوده است؟ اتاق های فکر با نخبگان فکری و اجرایی و تدوین سیاست خارجی و طراحی سناریوهای مختلف بر تصمیم گیری های دستگاه سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در دوران اوباما و ترامپ جهت داده اند. اوباما با مذاکره، سرانجام برجام را امضا کرد که اقدام به کاهش تحریم های مرتبط می کرد. ترامپ از برجام خارج شد. اوباما با سناریو مذاکره که از اتاق های فکر نشات گرفته بود باعث توافق برجام شد و ترامپ با سناریو فشار و تحریم اتاق های فکر باعث خروج از برجام شد. این تغییر سناریو به دلیل تغییر اتاق های فکر از معتدل به نیومحافظه کار و تندرو بود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر اتاق های فکر بر تصمیمات دستگاه سیاست خارجی آمریکا و بهره گیری از آن در جهت اتخاد پاد استراتژی در مقابله با سیاست های آمریکا در قبال ایران است. طبق نتایج حاصله با بهره از روش مقایسه ای اتاق های فکر مورد تایید اوباما رویکرد مذاکره و ترامپ تحریم و فشار را برگزدیدند. در این تحقیق از روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای استفاده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2505795 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!