فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات روابط بین الملل
پیاپی 58 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حبیب الله ابوالحسن شیرازی*، احسان جعفری فر صفحات 7-37

  ارمنستان و آذربایجان و اوکراین در خارج نزدیک روسیه قرار دارند. تحولات خارج نزدیک برای روسیه پس از فروپاشی شوروی بسیار بااهمیت است. از همین رو وقوع بحران قره باغ در سپتامبر 2020 که منجر به درگیری 44 روزه ارمنستان و آذربایجان شد و همچنین تلاش اوکراین در نزدیک شدن به غرب موجب واکنش روسیه شد. مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که سیاست خارجی روسیه در قبال قره باغ و اوکراین چگونه بوده است؟ یافته ها در چارچوب منطقه گرایی مکتب کپنهاگ بیانگر این مطلب است که روسیه نسبت به تحولات منطقه پیرامون خود تلاش داشته است تا به دنبال نزدیک شدن دولت غرب گرای ارمنستان به عدم مداخله در جنگ قره باغ و حمایت از این کشور در قبال آذربایجان دست زند، درحالی که به سبب نزدیک شدن دولت اوکراین به غرب و تلاش برای پیوستن به ناتو به اقدام تهاجمی دست زده است. بااین حال به نظر می رسد سیاست روسیه نسبت به ارمنستان در مقایسه با اوکراین به سبب عدم تحریم روسیه، حمایت افکار عمومی از میانجیگری روسیه و استقرار نیروهای حافظ صلح دستاوردهای موفقیت آمیزتری نسبت به محکومیت حمله به اوکراین، اعمال تحریم علیه روسیه و عدم حمایت در سازمان ملل داشته است.

  کلیدواژگان: اوکراین، قره باغ، ارمنستان، سیاست خارجی روسیه، کپنهاگ
 • رضا حق شناس گرگابی، حسین احمدی*، محمدعلی بصیری صفحات 39-65
  اتاق های فکر ایالات متحده آمریکا نقش ویژه ای در تصمیم سازی سیاستمداران این کشور داشته اند. مساله اصلی این است که اتاق های فکر چه تاثیری بر روابط با ایران دارد. این تحقیق به بررسی نقش اتاق های فکر در تصمیم سازی دستگاه سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران همزمان با ریاست جمهوری اوباما و ترامپ پرداخته است. تغییر تصمیم سازی ناشی از تغییر اتاق های فکر در دوران دو رییس جمهور بوده است. سوال اصلی این است که نقش اتاق های فکر در تصمیم سازی دستگاه سیاست خارجی اوباما و ترامپ در قبال ج.ا.ایران چگونه بوده است؟ اتاق های فکر با نخبگان فکری و اجرایی و تدوین سیاست خارجی و طراحی سناریوهای مختلف بر تصمیم گیری های دستگاه سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در دوران اوباما و ترامپ جهت داده اند. اوباما با مذاکره، سرانجام برجام را امضا کرد که اقدام به کاهش تحریم های مرتبط می کرد. ترامپ از برجام خارج شد. اوباما با سناریو مذاکره که از اتاق های فکر نشات گرفته بود باعث توافق برجام شد و ترامپ با سناریو فشار و تحریم اتاق های فکر باعث خروج از برجام شد. این تغییر سناریو به دلیل تغییر اتاق های فکر از معتدل به نیومحافظه کار و تندرو بود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر اتاق های فکر بر تصمیمات دستگاه سیاست خارجی آمریکا و بهره گیری از آن در جهت اتخاد پاد استراتژی در مقابله با سیاست های آمریکا در قبال ایران است. طبق نتایج حاصله با بهره از روش مقایسه ای اتاق های فکر مورد تایید اوباما رویکرد مذاکره و ترامپ تحریم و فشار را برگزدیدند. در این تحقیق از روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای استفاده شده است.
  کلیدواژگان: اتاق فکر، اوباما، ایالات متحده آمریکا، ترامپ، ایران، مطالعه تطبیقی
 • فاطمه هموئی، کیهان برزگر*، حمید احمدی، حسین دهشیار صفحات 67-86
  با توجه به بازگشت چشمگیر دیدگاه های ژیوپولتیک پیرامون نفت و گاز به صحنه سیاسی بین الملل، اتحادیه اروپا به اهمیت لحاظ کردن راهبرد امنیت انرژی در سیاست خارجی خود پی برده است. به دلیل عدم وجود یک سیاست انرژی مشترک در اتحادیه اروپا به واسطه وابستگی متفاوت اعضا به منابع روسیه، شرایط جغرافیایی متفاوت و انگیزه های متنوع، این اتحادیه خود را به پیروی از یک خط مشی امنیتی مشخص برای انرژی متعهد نموده است. راهبردی که در بلندمدت بر وابستگی متقابل به بازار انرژی، وحدت اروپا و بهبود شیوه اداره امور در کشورهای تولیدکننده انرژی مبتنی باشد. نوشتار حاضر به تحلیل و بررسی روابط پیچیده انرژی بین روسیه و اتحادیه اروپا که همزمان درگیر تعارض و همکاری هستند، در منشور نظری "وابستگی متقابل نامتقارن" می پردازد. هدف از انجام این پژوهش، کشف و ارایه دلایل اتخاذ راهبرد دسته جمعی اتحادیه اروپایی برای تامین امنیت انرژی پایدار و امن می باشد. برای نیل به این هدف با بهره گیری از روش تحلیل نظری به شناسایی محورهای حساسیت و آسیب پذیری اتحادیه اروپا و روسیه در زمینه انرژی و چشم انداز آینده وابستگی متقابل دو طرف در دهه های فرارو پرداخته و نهایتا به این نتیجه می رسد که به دلیل روند افزایشی وابستگی متقابل نامتقارن در مسیله امنیت انرژی بین دو طرف، هیچ یک از طرفین قادر نخواهند بود ملاحظات امنیتی خود را بدون توجه به امنیت طرف دیگر پیش برند.
  کلیدواژگان: امنیت انرژی، اتحادیه اروپایی، روسیه، وابستگی متقابل، حساسیت، آسیب پذیری
 • محسن بیات* صفحات 89-111
  بیانیه ترامپ در مورد انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ماهیتا یک اقدام یکجانبه حقوقی است که دارای تعهداتی است: شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسراییل؛ انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس. اگر چه سفارت آمریکا به بیت المقدس منتقل شد اما این پرسشها هنوز مطرح هستند: آیا تعهدات یکجانبه دولت ترامپ از منظر رویه های سیاسی-حقوقی در سطح داخلی آمریکا و سطح بین المللی مشروع و قانونی هستند؟ انتقال سفارت چه تاثیرات نامشروعی بر وضعیت حقوقی و سیاسی بیت المقدس خواهد داشت؟ این مقاله مبتنی بر این فرضیه است که تعهدات مندرج در اعلامیه ترامپ به خاطر مبتنی بودن بر قانون متناقض کنگره در مورد انتقال سفارت، تضاد با نظام حقوقی بین المللی مناطق اشغالی و رویه حقوقی آمریکا و نظام بین المللی حاکم بر شناسایی وضعیتهای جدید، هم از نظر داخلی و هم بین المللی نامشروع و غیرقانونی است. با روش تحلیل اسنادی بر اساس منابع دست اولی مانند کنوانسیون ها، معاهدات، قطعنامه های بین المللی که از ویژگی‎های اصالت، اعتبار، نمایندگی و معنا برخوردارند، به بررسی این فرضیه می‎پردازیم. عملی شدن انتقال سفارت به خاطر ضعف مقررات بین المللی نظام حقوقی حاکم بر شناسایی وضعیتهای جدید و نظام حقوقی بین المللی حاکم بر مناطق اشغالی، می تواند منجر به ضمیمه سازی غیرقانونی سرزمینی، اقدامات یکجانبه نامشروع حقوقی و تداوم غیرقانونی اشغال بیت المقدس از سوی اسراییل شود. از این رو، انتقال سفارت نه تنها چالشهای مهمی برای کارآمدی نظام حقوقی بین المللی مرتبط با بیت المقدس مطرح می کند بلکه روند سیاسی صلح را بیش از هر زمان دیگری با مشکل روبرو خواهد کرد.
  کلیدواژگان: اعمال یکجانبه حقوقی، انتقال سفارت، بیت المقدس، نظام حقوقی اشغال، نظام حقوقی شناسایی
 • رامسین بیت جم، محمدعلی خسروی*، رضا جلالی، دیدخت صادقی حقیقی صفحات 113-139

  این پژوهش تلاش می کند تا استراتژی هنجارسازی اتحادیه اروپا در رویارویی با تروریسم و رشد افراط گرایی در نظام بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. تروریسم یکی از بزرگترین تهدیدکننده های امنیت جامعه ی بشری به حساب می آید که می تواند علیه بسیاری از مولفه های مدنیت برخیزد زیرا تروریسم افرادی را تربیت خواهد کرد که قایل به هیچ گونه تسامح، تساهل و همزیستی مسالمت آمیز میان خود و جامعه نیستند. با ظهور جنگ در منطقه ی خاورمیانه، اروپا نیز تماس ملموسی را با تروریست ها پیدا کرد زیرا بسیاری از افرادی که در گروه های تروریستی فعال در خاورمیانه حضور داشتند اروپایی بودند که این امکان وجود دارد که پس از برقراری آرامش در منطقه با آن گرایش های افراطی به کشور خودشان بازگشته و تبدیل به یک نیروی خطرناک شوند. از این رو مقابله با تروریسم و رشد افراط گرایی برای اتحادیه ی اروپا یک مساله ی امنیتی است که مقابله با آن برای اروپایی ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به صورت کلی می توان گفت رفتارهای اتحادیه اروپا در مقابله با تروریسم و رشد افراط گرایی دربرگیرنده همکاری با کشورهای دیگر در مبارزه با تروریسم، ارایه ی خدمات در راستای مبارزه با تروریسم، مسدود نمودن راه های تامین مالی تروریسم، اختصاص بودجه به منظور رویارویی با با تروریسم و اقدامات پارلمانی در راستای محدود نمودن اقدامات تروریستی، بخشی از فعالیت هایی می باشند که می توانند در رویارویی با گروه های تروریستی مورد توجه واقع گردند.

  کلیدواژگان: اتحادیه اروپا، استراتژی، تروریسم، خاورمیانه، پارلمان اروپا، افراط گرائی
 • رضا عزیزی، امیرمحمد حاجی یوسفی* صفحات 141-174

  مسیله این پژوهش، چیستی شبکه مضامین نگاه ایرانی به راه ابریشم نوین چین از منظر تحلیل های منتشر شده درباره برنامه غیررسمی همکاری های جامع 25 ساله ایران و چین در سپهر سیاسی ایران در فاصله زمانی اوایل تیرماه 1399 تا پایان شهریور 1399 است. جامعه آماری این پژوهش تمامی منابع اینترنتی مرتبط با این مسیله در ایران بود. پس از بررسی منابع مستخرج از پایگاه های داده، داده های متشکل از یادداشت ها، مصاحبه و گفتگوها و تحلیل های مربوط به رسانه های ایرانی، 60 منبع به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. پایایی نتایج با استفاده از روش هولستی 0/901 برآورد گردید. در این مقاله مضمون های نگاه ایرانی به راه ابریشم نوین چین از رهگذر این برنامه با استفاده از روش تحلیل مضمون و فرآیند انجام آن به صورت دستی و با استفاده از نرم افزارNvivo انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که می توان نگاه ایرانی به راه ابریشم نوین چین را در دو مضمون فراگیر کاملا متضاد «وابستگی متقابل شرقی» با 16 مضمون پایه ای و سه مضمون سازمان دهنده و مضمون فراگیر «وابستگی شرقی» با 16 مضمون پایه ای و 5 مضمون سازمان دهنده خلاصه نمود.

  کلیدواژگان: راه ابریشم نوین، ایران، چین، تحلیل مضمون
 • سپیده محمدی، مختار صالحی* صفحات 175-196
  استراتژی راه ابریشم جدید، مدلی از توسعه و سرمایه گذاری چین است که کشورها و سازمان های دولتی و غیردولتی را شامل می شود. این طرح در نظر دارد با تقویت اتصال بین قاره ای و ایجاد زیرساخت های لازم، همکاری منطقه ای و جهانی را در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترش دهد. ایران به واسطه موقعیت ژیوپلتیک و ژیواستراتژیک خود می تواند، نقش مهمی ایفاء کند. پرسش اصلی پژوهش این است که ابتکار راه ابریشم جدید چه تاثیری برآینده روابط ایران و چین می گذارد؟ بنا بر فرضیه به نظر می رسد، با توجه به نیاز ایران به یک متحد سیاسی در سطح بین الملل در چارچوب سیاست نگاه به شرق روابط دو کشور به سمت وابستگی متقابل اقتصادی گسترش پیدا کرده و بر سطح روابط راهبردی طرفین تاثیر عمیقی برجای می گذارد. ماهیت این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و منابع و اطلاعات مرتبط با موضوع به روش کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همکاری متقابل ایران و چین در چارچوب نظریه وابستگی متقابل به بحث گذاشته می شود. بر اساس یافته های پژوهش، در صورت فقدان استراتژی مناسب در شیوه همکاری ایران با چین، ماهیت این طرح ممکن است از سطح وابستگی متقابل متقارن به وابستگی متقابل نا متقارن در راستای منافع کلان چین تبدیل شود.
  کلیدواژگان: راه ابریشم جدید، وابستگی متقابل، توسعه چین، توافق بیست و پنج ساله ایران
 • الهه کولایی*، سمیه زنگنه صفحات 197-217

  چارچوب کلی ساخت اوراسیای بزرگ شامل روسیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی در حوزه اقتصادی بیشتر به ابتکار عمل «یک کمربند یک جاده» چینی و توافق نامه همکاری بین این طرح و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مرتبط است. همراه با نفوذ سنتی روسیه، رشد فزاینده چین به شدت در آسیای مرکزی احساس می شود و عامل اصلی در شکل گیری ساختار جدید منطقه ای اوراسیای بزرگ است. وضعیت ژیوپلیتیکی موجود در همگرایی کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و چین را به تنها گزینه موجود برای آنها تبدیل می کند. همگرایی سیاسی و نظامی با روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی و همچنین همگرایی اقتصادی با روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از عناصر اصلی این امر است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و درچارچوب مفهوم سیاست خارجی چندجهتی با هدف ارایه یک تحلیل سیستماتیک از منافع کشورهای آسیای مرکزی که در رویکرد فعلی روسیه و چین درگیر هستند به این پرسش پاسخ می دهد که کشورهای آسیای مرکزی در روند شکل گیری اوراسیای بزرگ با توجه به نقش روسیه و چین چگونه عمل می کنند؟ فرضیه پژوهش این است که کشورهای آسیای مرکزی در طرح اوراسیای بزگ با اتخاذ «سیاست خارجی چندجهتی» به دنبال ایجاد تعادل در برابر نفوذ رو به رشد روسیه و چین هستند. یافته پژوهش نشان می دهد کشورهای آسیای مرکزی به دلیل جبر ژیوپلیتیک ناگزیر از همگرایی با چین و روسیه هستند اما از طرف دیگر برای اینکه در این فرآیند زیر سلطه قرارنگیرند به توسعه روابط با غرب و جهان اسلام پرداخته اند.

  کلیدواژگان: آسیای مرکزی، سیاست خارجی چندجهتی، اوراسیای بزرگ، اتحاد اقتصادی اوراسیا، همگرایی، واگرایی
|
 • Habibollah Abolhasanshirazi *, Ehsan Jafari Far Pages 7-37

  Armenia, Azerbaijan and Ukraine are located near Russia. Recent external developments are very important for Russia after the collapse of the Soviet Union. Thus, the Nagorno-Karabakh crisis in September 2020, which led to a 44-day conflict between Armenia and Azerbaijan, as well as Ukraine's efforts to move closer to the West, provoked a Russian reaction. The present article descriptively-analytically seeks to answer the question of what has been Russia's foreign policy towards Nagorno-Karabakh and Ukraine? The findings in the context of the Copenhagen School's regionalism indicate that Russia has sought to refrain from interfering in the Nagorno-Karabakh war and supporting the country towards Azerbaijan in the wake of the proximity of the pro-Western Armenian government. The Ukrainian government has launched an offensive against the West and is trying to join NATO. However, Russia's policy toward Armenia over Ukraine over non-sanctions against Russia, public support for Russian mediation, and the deployment of peacekeeping forces appears to have been more successful than condemning the invasion of Ukraine, imposing sanctions on Russia, and lack of UN support. .

  Keywords: Ukraine, Karabakh, Armenia, Russian Foreign Policy, Copenhagen
 • Reza Haghshenas Gorgabi, Hossein Ahmadi *, Mohammadali Basiri Pages 39-65
  The think tanks of the United States have played a special role in the decision-making of American politicians. The main issue is what effect think tanks have on relations with Iran. This study examines the role of think tanks in US foreign policy decision-making toward Iran during the Obama and Trump presidencies. The change in decision-making was due to the change of think tanks during the two presidents. What was the role of think tanks in the decision-making of Obama's and Trump's foreign policy apparatus towards the I.R.Iran? The think tanks with the intellectual and executive elites and the formulation of foreign policy and the design of various scenarios have focused on the decisions of the US foreign policy apparatus towards Iran during the Obama and Trump eras. Through negotiations, Obama signed JCPOA, which sought to reduce related sanctions. Trump left JCPOA. Obama agreed with JCPOA the negotiation scenario that originated from the think tanks and Trump with JCPOA with the scenario of pressure and sanctions of the think tanks. This change in scenario was due to the shift of think tanks from moderate to neoconservative and extremist. The purpose of this study is to investigate the impact of think tanks on the decisions of the US foreign policy apparatus and use it to adopt a counter-strategy against US policies towards Iran. using the Obama approved think tank comparison method, chose the negotiation approach and Trump chose sanctions and pressure. This research, analytical method and library tools have been used.
  Keywords: U.S.A, I.R. of Iran, Think Tank, Trump, Obama. Comparative study
 • Fatemeh Hamoei, Kayhan Barzegar *, Hamid Ahmadi, Hossain Daheshiar Pages 67-86
  Due to the lack of a common energy policy in the European Union because of the differing dependence of its members on Russian resources, different geographical conditions and diverse incentives, the Union has committed itself to adhering to a specific security policy for energy. A long-term strategy based on interdependence with the energy market, European unity, and improved governance in energy-producing countries. The present paper analyzes the complex energy relations between Russia and the European Union, which are at the same time involved in conflict and cooperation, in the Charter of "Asymmetric Interdependence". The purpose of this research is to discover and present the reasons for adopting a European Union collective strategy to provide sustainable and secure energy security. In order to achieve this purpose using a theoretical analysis, we identify the EU and Russia's sensitivity and vulnerability axes in terms of energy and the prospects for future interdependence in the forthcoming decades and ultimately conclude from the increasing trend that the symmetric interdependence on the issue of energy security between the two sides, neither party will be able to carry out their own security considerations without regard to the other party's security.
  Keywords: energy Security, European Union, Russia, Interdependence, Asymmetric, Sensitivity, Vulnerability
 • Mohsen Bayat * Pages 89-111
  The Trump Statement on the Transfer of the US Embassy to Jerusalem is inherently a unilateral legal action with these commitments for Israel: identifying Jerusalem as the capital of Israel; transferring the US Embassy from Tel Aviv to Jerusalem; Although the US embassy has been moved to Jerusalem, but these questions still remain: According to international Law and legal procedure of U.S, are Trump's unilateral commitments legitimate? What are illegitimate consequence of this transfer on legal and political situation of Jerusalem? This article is based on the assumption that Trump's obligations are based on a contradictory law, and are conflict with International Legal System of occupied territories, domestic legal procedure of U.S and international rules about the identification of new situations, so they are domestically and internationally illegitimate. We examine this hypothesis with documentary analysis, this method based on first-hand sources that have the characteristics of authenticity, validity, agency, and meaning such as international conventions, treaties, resolutions. Due to the weakness of the international legal system about the identification of new situations and the international legal system about the occupied territories, the transfer of the embassy could result in illegal territorial annexation, unilateral legal action, and the continued illegal occupation of Jerusalem by Israel. Therefore, the transfer of U.S embassy not only poses significant challenges to the efficiency of the international legal system related to Jerusalem, but will also make the political process of peace more difficult than ever.
  Keywords: Jerusalem, Legal system of occupation, Legal System of Identification, Unilateral Legal Acts, Transfer of Embassy
 • Ramsin Beit Jam, MohammadAli Khosravi *, Reza Jalali, Didokht Sadeghi Hagigi Pages 113-139

  The present research is trying to verify the anti terrorism and extremism normative strategy of the European Union within the international order. Terrorism is one of the most serious and dangerous menaces against the entire human community and civilization. Terrorism has the potentiality to train a group of individuals which have no consideration for tolerance and for a peaceful coexistence of different nations. The most tangible contact of the European countries with the brutal aspects of terrorism regards the different conflicts in the Middle East where a note vole group of European terrorists that are actually the native citizens of these mostly western European countries that at the end of conflicts could try return to their native countries bring inning with them the extremist ideologies that could destabilize the above mentioned European countries. Inconsideration of such danger the anti terrorism policy of European Union represents a priority for this important international structure and because of that the collaboration with the other countries and between Parliaments of different countries is extremely important especially in consideration of fact to block the financial resources of terrorist organizations.

  Keywords: European Union, Strategy, Terrorism, Middle East, European Parliament, Right Extremism
 • Reza Azizi, AmirMohamad Haji-Yousefi * Pages 141-174

  The Themes Network of Iranians' Attitudes Toward China's New Silk Road is the subject of this study, Which was studied from the perspective of published analyzes of the 25-year comprehensive informal cooperation plan between Iran and China in the Iranian political space from early July 2020 to late September 2020. The statistical population of this study was all Internet sources related to this issue in Iran. After reviewing the sources extracted from the database, data consisting of notes, interviews and conversations, as well as analysis related to the Iranian media, 60 sources were considered as samples. The reliability of the results was 0/901 using the Holstie method. In this article, by studying this program and using the method of thematic analysis and the process of doing it manually and using Nvivo software, the themes of the Iranian view of China's New Silk Road have been discovered and drawn. The results of this study show that Iran's view of China's New Silk Road can be divided into two global and completely contradictory themes: the global theme of "Eastern interdependence" with 16 basic themes and three organizing themes and the global theme of "Eastern dependence" With 16 basic themes and five organizing themes.

  Keywords: New Silk Road, Development, Iran, China, Theme Analysis
 • Sepideh Mohammadi, Mokhtar Salehi * Pages 175-196
  The New Silk Road Initiative, as a China's development model and project, has absorbed and involved many countries and governmental and non-governmental organizations across the world to cooperate with that. This project intends to expand the cooperation between the continents and creates the necessary infrastructure of the regional and global cooperation based on economic, political and cultural dimensions. Iran could have an important role in this project because of its geo-strategic and geo-economic position. The main question of this research is that what effects does this strategy have on Iran's development and its relation with china? Hypothetically, it seems that due to the Iran's look to the east and its economic and political prospects, the relation of both countries is going to be expanded towards Interdependence although it is predicted that this cooperation might be asymmetrical in favor of china's grand strategy. The viewpoint of this Paper is Based on Interdependence theory. Methodically, the research design is descriptive and analytical. According to the research findings, in the absence of an appropriate strategy in the way Iran cooperates with China, the nature of this plan may change from the level of symmetric interdependence to asymmetric interdependence in the interests of China.
  Keywords: New Silk Road Initiative, interdependence, China', s Development, 25 year Cooperation Agreement, _ Iran
 • ELAHEH KOOLAEE *, Somaye Zangeneh Pages 197-217

  The overall economic framework for building Greater Eurasia, including Russia, China, and Central Asia, is more closely linked to the Chinese One Belt One Road Initiative and the Cooperation Agreement between the project and the Eurasian Economic Union. Along with traditional Russian influence, China's growing growth is strongly felt in Central Asia and is a major factor in shaping the new structure of the Greater Eurasian regions. The geopolitical situation in the convergence of Central Asian countries makes Russia and China the only options available to them. Political and military convergence with Russia in the Collective Security Treaty Organization, as well as economic convergence with Russia in the Eurasian Economic Union, are key elements. The present article uses a descriptive-analytical method and within the framework of the concept of multidimensional foreign policy with the aim of providing a systematic analysis of the interests of Central Asian countries involved in the current approach of Russia and China. How do Russia and China play a role? The research hypothesis is that the countries of Central Asia seek to balance the growing influence of Russia and China in the Greater Eurasia Plan by adopting a " Multi -vector foreign policy". The findings show that Central Asian countries are forced to converge with China and Russia due to geopolitical determinism, but on the other hand, in order to be dominated in this process, they have developed relations with the West and the Islamic world.

  Keywords: Central Asia, Multilateral Foreign Policy, Greater Eurasia, Eurasian Economic Union, convergence, Divergence