بررسی دیدگاه «ماریا دکاکه» درباره جنگ صفین در دایره المعارف قرآن لیدن بر اساس نهج البلاغه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

«دایره المعارف قرآن لیدن»، کامل ترین مجموعه اسلامی موجود، به زبان انگلیسی است که در پنج جلد و بالغ بر 1000 مقاله می باشد. «مقاله صفین» به عنوان یکی از مدخل ها در حیطه شیعه شناسی و تاریخ صدر اسلام، مشتمل بر نکات قابل نقد و در تعارض با منابع روایی است. بدین رو، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی به نقد و بررسی این مقاله براساس نهج البلاغه، شروح آن و منابع تاریخی پرداخته است. مطالبی ناروا همچون بیان جهت گیری دوگانه امام علی (ع) در قصاص قاتلان عثمان به عنوان علت اصلی شروع جنگ، تشبیه کردن نیرنگ عمروعاص به رفتار امام (ع) در جنگ جمل، استفاده از لغات مبهم و دوپهلو در جریان حکمیت و ناجوانمردانه شمردن قتل عثمان از جمله نکات قابل بررسی است که در «مقاله صفین» ذکر شده است. یافته ها نشان داد که؛ خانم «ماریا دکاکه» نویسنده «مقاله صفین»، به کتاب نهج البلاغه به عنوان مهم ترین اثر نپرداخته و حتی با وجود استفاده از کتب تاریخی معتبر، به شیوه علمی و جامع نگرانه از آن ها استفاده نکرده است. هم چنین استفاده از لغات مبهم و دوپهلو در مقاله، موجب سوء تفاهم و مخدوش سازی چهره امام (ع) شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
391 تا 420
لینک کوتاه:
magiran.com/p2510522 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!