فاطمه زهرا (ع) از منظر رسول اعظم (ص)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

برای شناخت شخصیت ها، روش و راه های متعدد وجود دارد. یکی از این روش ها، شناخت ابعاد یک شخصیت از منظر شخصیتی الهی است. بر این اساس شناخت فاطمه زهرا (س) از منظر رسول اعظم (ص)، یکی از بهترین گزینه ها برای شناخت ایشان است. بی تردید فاطمه زهرا (س) در نزد پیامبر (ص)، جایگاه سترگ و خاص دارد و این امر در رفتار و گفتار با واژگانی همچون «ام ابیها»، «نور چشم» و «پاره تن من» نمود پیدا نموده است. برای مثال رسول خدا (ص) در سخنی بزرگ بانوی دو عالم را این گونه معرفی کرده است: «و اما ابنتی‏ فاطمه فإنها سیده نساء العالمین‏ من‏ الاولین‏ و الآخرین و هی بضعه منی و هی نور عینی و هی ثمره فوادی و هی روحی التی بین جنبی و هی الحوراء الإنسیه ؛[1] دخترم فاطمه، سرور زنان جهان از آغاز تا پایان است. او پاره ای از تنم، نور چشمم، میوه دلم، روح و جانم و حوریه ای به صورت انسان است».  امام خمینی; درباره شخصیت آن بانوی بزرگوار می فرماید:تمام ابعادی که برای زن متصور است و برای یک انسان متصور است، در فاطمه زهرا(س) جلوه کرده بود. یک زن معمولی نبوده است. یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان... او موجود ملکوتی است که در عالم به صورت انسان ظاهر شده است؛ بلکه موجود الهی جبروتی در صورت یک زن ظاهر شده است... .[2] عالم صدف است و فاطمه گوهر اوست   گیتی عرض است و این گوهر جوهر اوست در قدر و شرفش همین بس که ز خلق   احمد پدر است  و مرتضی شوهر اوست [3] در این مقاله برخی عبارت های خاصی که در گفتار رسول خدا (ص) درباره حضرت زهرا (س) به کار رفته است و نیز برخی رفتارهای شاخص رسول خدا (ص) با آن حضرت، مورد بررسی قرار می گیرد.   [1]. محمد بن علی صدوق، الامالی، ص 113. [2]. سید روح الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج 7، ص 337. [3]. احمد زمانی، فاطمه(س) چشمه جوشان هستی، ص 161.

کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2510593 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!