روش ابن مغازلی در گزارش فضائل اهل بیت (ع) در کتاب المناقب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

از ابتدای قرن دوم تا فرجام قرن پنجم هجری، بیش از 250 کتاب یا رساله درباره فضایل اهل بیت (ع) نگاشته شد. یکی از مهم ترین آثار تالیف یافته در این حوزه المناقب ابن مغازلی (483ه) است. ابوالحسن علی بن محمد جلابی مشهور به ابن مغازلی از عالمان شهر واسط در قرن پنجم هجری به شمار می رود. المناقب ابن مغازلی مجموعه حدیثی نسبتا جامع در زمینه روایات مناقب و فضایل اهل بیت (ع) به حساب آورد. نظر به اهمیت این کتاب، پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال است که روش ابن مغازلی در گزارش فضایل اهل بیت (ع) در کتاب المناقب چگونه است؟ پس از بررسی اسناد و محتوای 479 روایت (در قالب 251 باب) یافته های این پژوهش حکایت از آن داشت که روش ابن مغازلی در گزارش اسناد از سه ویژگی مهم برخوردار بود: ذکر مسند سلسله روایات کتاب، ذکر طرق متعدد روایات و انعکاس برخی حقایق تاریخ حدیثی در اسناد. در قسمت محتوایی، ابن مغازلی در بخشی از کتاب، به صورت عام بدون ذکر نام اهل بیت (ع) مناقب ایشان را گزارش کرده است؛ بخشی دیگر که بیشتر حجم کتاب را به خود اختصاص داده به بیان مناقب و فضایل امام علی (ع) اختصاص دارد. فضایل حضرت زهرا (س) و حسنین (ع) نیز به صورت مختصرتر مورد توجه قرار گرفته و از سایر اهل بیت (ع)، تنها در چند روایت، به بیان فضایل امام سجاد (ع)، امام صادق (ع) و حضرت مهدی (ع) پرداخته شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
319 تا 339
لینک کوتاه:
magiran.com/p2530522 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!