اقدامات مورد نیاز مسئولین جهت افزایش رضایت افکار عمومی در زمان بحران ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی اقدامات مورد نیاز مسیولین جهت افزایش رضایت افکار عمومی در زمان بحران ها انجام گردید و از نوع ترکیبی کمی- کیفی بود. ابزار گردآوری داده ها شامل تحلیل محتوای پژوهش های داخل و خارج کشور، مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه سمنان بود که در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی) 12 نفر از اساتید روان شناسی، رفتار سازمانی، منابع انسانی و ارتباطات به عنوان نمونه و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی نمونه ای به حجم 375 نفر انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده از آزمون t تک نمونه ای و تکنیک تاپسیس استفاده شد. با توجه به ارزیابی داده ها، از بین20 مورد از اقدامات شناسایی شده، عواملی چون «برخورد انسانی و خوب»، «عدم استفاده از حدس و گمان»، «پرهیز از مصاحبه های فوری»، «اجتناب از مصاحبه های کنترل نشده»، «درنظر گرفتن محلی برای خبرنگاران»، «پرهیز از هر تنش با خبرنگاران»، «جلب اطمینان با نشان دادن اینکه شرایط تحت کنترل است»، «پیش بینی بحران های ممکن، نیاز مردم و نوع مخاطبان»، «حضور 24ساعته و اعلام نتایج و خبرها»، «کنترل انحصاری نبودن نشر اخبار توسط رسانه های خاص»، «استعفا»، «عذرخواهی»، «معرفی مسیول مربوط به پیگیری بحران تا حل آن به مردم»، «اعلام برنامه دقیق و عملی و شفاف و عمل به آن»، «حضور با ظاهری متناسب با شرایط بحران (غیرتشریفاتی)»، «برقراری رابطه ی مناسب و صادقانه با خانواده آسیب دیدگان»، «پرهیز از کلی گویی و ابهام در سخنان و برنامه ها» و «توبیخ یا اخراج برخی مسببین» به عنوان اقدامات موثر شناخته شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
46 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537519 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!