حملات بیولوژیکی و تحولات حقوق بشردوستانه با نگاهی به انتشارکرونا ویروس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

شیوع ویروس کرونا در اواخر سال 2019 و ابتدای سال 2020 میلادی، در کشور چین، اذهان جامعه جهانی را بار دیگر به سمت موضوع حملات بیولوژیکی معطوف نموده است. در عین حال، توسعه سلاح های بیولوژیکی نیز به چالشی برای عصر حاضر بدل شده است. بر این اساس، سوال این است که آیا تحولات حقوق بشردوستانه حملات بیولوژیکی را پوشش می دهد؟ این امر در خصوص انتشار ویروس از چه ابعادی برخوردار است؟

روش:

 این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

یافته ها و نتایج

یکی از خطرناک ترین تسلیحات غیرمتعارف کشتارجمعی، سلاحهای بیولوژیکی هستند که بر اساس پروتکل 1925 ژنو و کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک و سمی 1975، تولید، دستیابی، انتقال و ذخیره سازی آن ها ممنوع شده است. علی رغم ممنوعیت های مقرر در حقوق بین الملل بشردوستانه، ویژگی های خاص سلاحهای بیولوژیکی از حیث عدم امکان تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان، دشوار بودن شناسایی نوع و منشا این تسلیحات عملا چالشی عظیم بر سر راه اعمال این مقررات بوجود آورده است. این تغییرات عظیم در تسلیحات بیولوژیکی مستلزم تحولات عظیم تر در حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد، تحولاتی که می بایست هم در مفاهیم و مصادیق و هم در ماهیت مقررات مزبور ایجاد نمود. این امر مهم بدون تردید مستلزم مشارکت همه کشورها و سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
113 تا 136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537579 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!