جایگاه «خدایان»در تراژدی های یونانی و نادیده گرفتن نقش آن ها در رساله فن شعر ارسطو

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ارسطو فیلسوف مشهور یونانی در رساله‌ی «فن شعر» بررسی «تراژدی» را محور کار خود قرار داد اما در هیچ یک از فصول بیست و ششگانه این رساله برای «خدایان» نقشی در تراژدی و اصول مربوط به آن قایل نشد. در این نوشتار تلاش شده است با نگاهی به رساله متافیزیک و اخلاق نیکوماخوس، دیدگاه ارسطو نسبت به «خدایان» در رساله فن شعر مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های این تحقیق که می‌توانند مورد استفاده‌ی تراژدی‌پژوهان، منتقدین و تحلیل‌گران آثار نمایشی قرار گیرند نشان می‌دهند که با وجود نقش دارای اهمیت «خدایان» در وقایع تراژدی‌ها، می‌توان اندیشه انسان‌محور، نگاه واقع‌گرا و عقلانی ارسطو به پدیده‌های جهان براساس اصل احتمال و ضرورت را از جمله دلایل نادیده گرفتن جایگاه خدایان در رساله «فن شعر» برای تکوین الگوی تراژدی مورد نظر ارسطو در نظر گرفت. روش به‌کار گرفته شده توصیفی تحلیلی است و از منابع کتابخانه‌ای برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
30 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538243 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!