بررسی نگرش بوروکراسی هراسی در مراکز بهداشتی درمانی استان قم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

پژوهش های حوزه مدیریت در بخش دولتی به دنبال آن هستند که با استفاده از ارایه خدمات مطلوب تر به اعتماد بیشتر شهروندان دست یابند. علی رغم عمومیت این دیدگاه، بوروکراسی هراسی به عنوان نگرشی جدید در حوزه رفتار این پژوهش ها را مورد تشکیک قرار می دهد. پرداختن به موضوع بوروکراسی هراسی در مراکز بهداشتی درمانی به عنوان عمده ترین عامل رشد هزینه در بخش سلامت کشور، علاوه بر ارتقاء سلامت جامعه و افزایش اعتماد به دولت، به ایجاد ادبیات نظری در این زمینه کمک شایانی خواهد کرد.

روش بررسی

روش شناسی مورد استفاده در پژوهش کمی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل آن از رگرسیون لجستیک استفاده گردید.

یافته ها

26 درصد از مراجعین دارای نگرش بوروکراسی هراسی بودند. سن و جنسیت با بوروکراسی هراسی ارتباط مستقیم و معناداری دارد. اشتغال در بخش دولتی و مهاجرت با بوروکراسی هراسی ارتباط معکوس و معناداری دارد. بین تحصیلات و بوروکراسی هراسی ارتباط معناداری وجود ندارد.

نتیجه گیری

نتایج نشان داد افزایش سن باعث افزایش نگرش بوروکراسی هراسی در بین مراجعین مراکز بهداشتی درمانی شده است. نگرش بوروکراسی هراسی در بین مراجعین مرد نسبت به مراجعین زن بیشتر است. افراد شاغل در بخش دولتی بوروکراسی هراسی کمتری نسبت به پرسنل مراکز بهداشتی درمانی دولتی داشتند. مراجعین اتباع سایر کشورها (افغانستان، عراق و پاکستان) بوروکراسی هراسی کمتری نسبت به پرسنل مراکز بهداشتی درمانی دولتی داشتند. هیچگونه ارتباطی بین سطح تحصیلات و بوروکراسی هراسی وجود ندارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
572 تا 581
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538297 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!