خصوصیات اپیدمیولوژیک و اندمیسیتی لیشمانیوز پوستی نوع روستایی در مناطق مرکزی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

  لیشمانیوز جلدی یک بیماری عفونی انگلی با انتشار وسیع در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیریاست. این بیماری در مناطقی از استان قم در مرکز ایران به صورت آندمیک دیده می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین خصوصیات اپیدمیولوژیک و آندمیسیتی لیشمانیوز جلدی نوع روستایی در استان قم صورت گرفت.

روش بررسی

  در یک مطالعه مقطعی، از 45 روستای واقع در مناطق اندمیک بیماری لیشمانیوز جلدی در بخش های مرکزی و کهک از استان قم، 8 روستا بصورت راندوم انتخاب شدند. در پایان هر فصل به هر یک از خانوارها مراجعه و اطلاعات دموگرافیک، ابتلا یا سابقه ابتلا به لیشمانیوز افراد ساکن در این خانوارها در فرم های استاندارد ثبت گردید.

یافته ها

 از 4228 نفر ساکن در 8 روستای اندمیک لیشمانیوز در استان قم 1920 نفر (41/45درصد) دارای اسکار و سابقه ابتلا به بیماری بودند.  165 مورد جدید دارای زخم فعال  گزارش شد. میزان بروز بیماری در جمعیت بررسی شده 49/71 در 1000 نفر جمعیت محاسبه شد. در مطالعه حاضر 33/13 درصد مبتلایان زیر 7 سال و 87/67 درصد مبتلایان بالای 15 سال داشتند. با این توصیف مناطق مورد مطالعه بطور کلی در مناطق هیپواندمیک طبقه بندی شد.

نتیجه گیری

 با توجه به اینکه وضعیت بیماری در مناطق مورد مطالعه بصورت هیپواندمیک است. بنابراین روش های حفاظت فردی از گزش پشه خاکی ها مانند استفاده از پشه بند بخصوص پشه بندهای آغشته به سموم، استفاده از توری برای درب و پنجره های اماکن مسکونی و استفاده از ترکییبات دورکننده حشرات بمنظور کنترل بیماری در این مناطق توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
602 تا 611
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538311 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!