ارائه الگوی ارزیابی عملکرد شتاب دهنده های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شتابدهنده های مالی و بهینه کردن عملکرد آنها همواره یکی از مسایل بسیار مهم در سازمان ها و شرکت ها بوده است. این پژوهش این پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) با هدف ارایه الگویی سلسله مراتبی برای بهینه سازی عملکرد شتابدهنده های مالی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران انجام شد. استخراج 21 متغیر مدل موردنظر در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه با 19 خبره و تعیین ارتباط بین متغیرها برای دستیابی به مدل در بخش کمی با اتکا به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد. یافته های پژوهش مدلی پنج سطحی بود که تاثیرگذارترین متغیرهای این مدل در سطح پنجم رونق و رکود شرکت و اطلاعات نامتقارن بودند و متغیرهای محدودیت های بازار، مدیریت هزینه های مالی، مکانیسم تامین مالی، پیش بینی عملکرد مالی، نرخ بهره کوتاه مدت، کاهش اصطکاک مالی، پیش بینی تغییرات ارزش خالص، کاهش هزینه های بیمه و انتخاب کانال های اعتباری مناسب در سطح اول این مدل تاثیرپذیرترین متغیرهای این مدل بودند، سایر متغیرها نیز متغیرهای رابط هستند

زبان:
فارسی
صفحات:
359 تا 372
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538410 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!