تاثیر نظریه رفتار اخلاقی و ماکیاولیسم بر تمکین مالیاتی به منظور پشتیبانی از گزارش پایداری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
لزوم توجه به اخلاقیات و ذینفعان در حرفه حسابداری و حسابرسی امری حیاتی برای جامعه می باشد به طوریکه رعایت رفتار و معیارهای اخلاقی می تواند به عنوان هسته علت وجودی حرفه باشد. در همین راستا اگر به ویژگی های اخلاقی توجه نشود حرفه با مساله مشروعیت و نهایتا عواقب اقتصادی از جمله عدم تمکین مالیاتی و نهایتا عدم مشارکت در گزارشگری پایداری مواجه می گردد. لذا این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به دنبال تاثیر نظریه رفتار اخلاقی و ماکیاولیسم بر تمکین مالیاتی به منظور پشتیبانی از گزارش پایداری می باشد، در یافته های پژوهش ابتدا اقدام به شناسایی مولفه های مرتبط با نظریه رفتار اخلاقی و ماکیاولیسم شده است، نتایج مولفه های اهداف اخلاقی شامل مهارتهای اخلاقی، رفتار اخلاقی، بنیان های اخلاقی و تعهد اخلاقی و ماکیاولیسم شامل عدم بدبینی، تسلط یابی، اطمینان، صداقت و نهایتا پشتیبانی از گزارش پایداری شامل تمایل، برنامه، تعهد و اشتیاق می باشد. در مرحله دوم نتایج نشان می دهد که اهداف اخلاقی و رفتارهایی که به ویژگی ماکیاولیسم ختم نمی شود، منجر به تمکین مالیاتی به منظور مشارکت در گزارشگری پایداری شرکتی می شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
499 تا 513
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538418 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!