مدیریت بحران در برگزاری رویدادهای ورزشی در دوران کرونا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

پژوهش حاضر در راستای پی بردن به نحوه مدیریت بحران در برگزاری رویدادهای ورزشی در دوران کرونا انجام شده است.

روش‌شناسی:

 این تحقیق بر بستر مدل سه مرحله‌ای مورفی است. در مدل مورفی مدیریت بحران در سه مرحله پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این الگو، سوالات پایه مصاحبه با خبرگان تدوین و داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه‌ها تحلیل شدند و در نهایت با تحلیل داده‌های کیفی مدیریت بحران در برگزاری رویدادهای ورزشی در دوران کرونا به دست آمد. این چارچوب طبق چرخه عمر بحران طراحی شده و برای هر یک از مراحل پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران اهداف، راهبردها و اقدامات لازم برای مواجهه با بحران در برگزاری رویدادهای ورزشی در دوران کرونا ارایه شده است.

یافته‌ها:

 بر اساس یافته‌های تحقیق در مرحله پیش از بحران هدف اصلی پیشگیری است که از طریق راهبردهای آمادگی و توانمندسازی محقق می‌شوند. در مرحله دوم هدف اصلی مدیریت اثرات از طریق دو راهبرد کنشی/واکنشی و کاهش خسارات دنبال می‌شود. در نهایت نیز مرحله پس از بحران قرار دارد که راهبردهای تحقق آن بازیابی بازاریابی، مدیریت مالی/کارایی عملیاتی و تاب آوری کسب و کارها به دست می‌آید.

نتیجه‌گیری:

 نتایج نشان میدهد لازم است مدیران و مسیولان برگزاری رویدادهای ورزشی به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده برای هر یک از مراحل قبل، حین و پس از بحران راهبردها و اقدامات لازم را اتخاذ نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
240 تا 249
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538743 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!