بررسی و اولویت بندی انگیزه های حضور تماشاگران در مسابقات فوتبال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف تحقیق حاضر بررسی و اولویت بندی انگیزه‌های حضور تماشاگران در مسابقات فوتبال بود.

روش‌شناسی: 

جامعه آماری شامل کلیه تماشاگران فوتبال اصفهان بود و نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده است. 451 تماشاگر پرسشنامه بیست و هفت سوالی انگیزه‌های حضور تماشاگران فونک و همکاران (2004) را تکمیل کردند.

یافته‌های پژوهش: 

نتایج نشان داد که کلیه عوامل انگیزه حضور تماشاگران در مسابقات فوتبال (علاقه به بازیکن خاص، گریز از مشکلات روزمره، هیجان مسابقات، علم به فوتبال، بازی پایاپای، خدمات رفاهی، سرگرم‌کنندگی مسابقات، حمایت از تیم و پیروزی نیابتی) به صورت معنی‌داری بالاتر از سطح میانگین می‌باشد.

نتیجه‌گیری: 

با توجه به اینکه تماشاگران با انگیزه‌های متفاوت و برای تامین نیازهای مختلفی در استادیوم حضور می‌یابند به مدیران ورزشی توصیه می‌شود به بررسی انگیزه‌ها و نیازهای تماشاگران بپردازند و طبق آن اقدام به برنامه‌ریزی و برگزاری مسابقات ورزشی بنمایند، تا میزان حضور تماشاگران را افزایش دهند. همچنین با توجه به اولویت بندی پایین خدمات رفاهی پیشنهاد می‌شود امکانات و خدمات بهتری به تماشاگران ارایه شود تا شاهد رشد و گسترش حضور ایشان در ورزشگاه های استان باشیم.

زبان:
فارسی
صفحات:
68 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538831 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!