نقد و بررسی مولفه های انسان شناختی معنویت مدرن از نگاه مصطفی ملکیان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

انسان از حیث انسانیت در همه دوران دارای بنیه ای مشترک می باشد؛ ولی برخی از روشنفکران معنوی مانند ملکیان مدعی هستند که ویژگی های اساسی انسان مدرن با انسان سنتی بسیار متفاوت بوده و ازاین رو انسان معاصر نیازمند معنویت پیشرفته است. پرسش این است که مولفه های انسان مدرن چیست؟ انسان مدرن چه خصوصیات خاصی دارد که معنویت دینی پاسخگوی نیازهای روحی او نیست؟ این مقاله با روش اسنادی و تحلیل محتوا و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای، مولفه های انسان شناختی معنویت مدرن را از میان آثار مصطفی ملکیان احصاء کرده و آنها را نقد کرده است. نتیجه آنکه برای انسان مدرن، شاخصه های متعددی ادعا شده است که شش شاخصه اصلی آن عبارتند از: دغدغه «چه باید کنم؟»، داشتن زندگی اصیل، عدم تساوی انسان ها، آزادی، رضایت باطن و تنهایی. همه این مولفه ها قابل نقد هستند. برخی از این مولفه ها با یکدیگر تناقض دارند. برخی از آنها با مبانی فکری ملکیان نمی سازد و برخی هم با نگاه فلسفی و یا روان شناختی نقد می شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
153 تا 187
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538845 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!