چابکی در قابلیتهای بازاریابی ،طراحی و اولویت بندی معیارها-موردمطالعه گردشگری سلامت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
سرعت تغییرات در دنیای امروز باعث شده کسب و کارها برای مقابله با چالش های محیطی به سمت چابک شدن و ارتقای قابلیتهای ضروری گام بردارند. چابکی یا همان توان سازگاری سریع و به موقع با بازارهای در حال تغییر بین المللی با هزینه کم و ارزش افزوده بالامی باشد که باید در قابلیتهای بازاریابی مد نظر قرار گیرد. از این رو در پژوهش حاضر پس از ارایه مدل با رویکرد کیفی از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت گردشگری سلامت ، اساتید دانشگاه و شناسایی ابعاد چابکی قابلیتهای بازاریابی، در مرحله بعد با بهره گیری از روش بهترین-بدترین BWM(توسط خبرگان منتخب در صنعت گردشگری سلامت) که از جدیدترین و دقیق ترین روش های وزن دهی است به تعیین اهمیت و اولویت بندی مفاهیم بدست آمده پرداخته شده است. نتایج این تحقیق منجر به رتبه بندی 14 مفهوم اصلی بدست آمده شد که در قالب مدل پارادایمی ارایه و تعیین اولویت گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
122 تا 139
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539274 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!