ارزیابی اثرات پماد موضعی عصاره هیدروالکلی 10 درصد پوست پسته بر روی فرآیند ترمیم زخم در موش صحرایی: یک مطالعه بافت شناسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

از دست رفتن انسجام پوست می توانند باعث ایجاد آسیب و بیماری برای یک شخص شود که منجر به ناتوانی جسمی و حتی مرگ گردد. بنابراین یکی از مهم ترین مشکلاتی که علم پزشکی با آن مواجه است. درمان زخم می باشد. هدف این مطالعه بررسی هیستوپاتولوژیک ترمیم زخم پوستی در رت های تر ویستار با پماد موضعی حاوی عصاره هیدروالکی  10 درصد پوست پسته بود.

مواد و روش ها

بیست موش صحرایی نر به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند (n=10). یک زخم پوستی به شکل حلقوی به قطر 2 سانتی رو بخش پشتی حیوانات ایجاد شد. گروه یک به عنوان گروه کنترل درنظر گرفته شد. گروه 2 پماد هیدروالکلی آماده شده از عصاره خالص پوست پسته را دریافت کرد. 24 ساعت بعد از ایجاد زخم درمان با پماد هیدروالکی 10 درصد پوست پسته آغاز شد و تا روز 21 ادامه پیدا کرد. و فرآیند ترمیم زخم  در روز های 4، 7، 14 و 21 ارزیابی گردید. حیوانات بیهوش شدند و نمونه های پوستی برداشته شدند. به علاوه مقدار بسته شدن زخم با استفاده از محاسبه مساحت زخم توسط آنالیز های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و t-test ارزیابی شد.

یافته ها

بر اساس نتایج عصاره هیدرالکی پوست پسته در ترمیم زخم موثر واقع شده و روند ترمیم زخم را تسریع می بخشد. نتایج ما نشان می دهد میانگین سایز زخم و تعداد سلول های التهابی در گروه های درمان کاهش پیدا کره است. اما تعداد فیبروسایت ها و فیبروبلاست ها تشکیل و نظم فیبر های کلاژن در گروه های درمان افزایش یافته بود.

نتیجه گیری

این مطالعه پشنهاد می کند که  درمان موضعی با عصاره هیدروالکلی 10 درصد پوست پسته می تواند به عنوان درمان کلینیکال برای تسریع روند بهبود زخم ها استفاده گردد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
826 تا 835
لینک کوتاه:
magiran.com/p2540288 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!