ارائه مدل تحلیلی تجارت الکترونیک صنایع آموزشی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

تجارت الکترونیک، انجام فعالیت های تجاری اعم از فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای و اینترنت است. هدف پژوهش حاضر ارایه مدل تحلیلی تجارت الکترونیک صنایع آموزشی مورد نیاز مدارس کشور بود.

روش شناسی پژوهش: 

روش پژوهش گراندد تیوری (نظریه داده بنیاد) که به صورت کیفی و با استفاده از مصاحبه های عمیق، به کمک فرایند نظام مند ضبط و ثبت داده ها انجام شد. روش نمونه گیری، طبقه ای هدفمند بود و جامعه آماری پژوهش را 15 نفر از استادان و صاحب نظران مرتبط با بازاریابی و 13 نفر از مسیولین بازاریابی و فروش اینترنتی شرکت های تولیدکننده کالاهای آموزشی تشکیل می داد که مصاحبه با آنها به روش گلوله برفی انجام شد. سپس داده های حاصل از مصاحبه ها به روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت مدل طراحی شده، مدل زمینه ای[1] بود که به بسترهای کلان و زیرساخت ها، جهت تبیین فرایند پیاده سازی تجارت الکترونیک در صنایع آموزشی کشور می پردازد.

یافته ها

شامل 6 مقوله اصلی به عبارت شرایط علی (سرپرستی- سیاستگذاری- شغلی- اقتصادی)، شرایط زمینه ای (الگو پذیری- سبک زندگی- توسعه فاوا- یادگیری محیطی)، شرایط مداخله گر (اطلاعاتی- فنی- حقوقی- فرهنگی)، راهبردها (نیروی انسانی- تجهیزات- بومی سازی)، پیامدها (اقتصادی- ساختاری - فرهنگی- محیط زیست) و پدیده محوری، پیاده سازی تجارت الکترونیک در بخش تولیدات صنایع آموزشی بود.

بحث و نتیجه گیری

نتایج کیفی حاصل از این پژوهش نشان داد که دنیای اینترنت و تجارت الکترونیک، در بخش تولیدات صنایع آموزشی ایران سبب هدفمند کردن فعالیت های مشتری مداری خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
46 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2577610 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!