اثر آنتی اکسیدان های عصاره زعفران و زعفران تیمار شده با کیتوزان و ایزونیازید بر پارامترهای بیوشیمیایی آنزیم های کبدی در رت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زعفران از 3000 سال پیش به عنوان چاشنی، رنگ، عطر و همچنین به عنوان گیاه دارویی استفاده شده است. هدف این تحقیق بررسی اثر زعفران بر قند پلاسما، چربی و آنزیم های کبدی است. در این مطالعه 60 سر موش سفید آزمایشگاهی نژاد ویستار نر بالغ با میانگین وزن 200 تا 250 گرم، به شش گروه شاهد، عصاره خوراکی زعفران، عصاره زعفران تیمار شده با کیتوزان، تیمار با ایزونیازید، تیمار با ایزونیازید (همراه با زعفران) و گروه ایزونیازید (زعفران تیمار شده با کیتوزان) تقسیم شدند. عصاره زعفران و تیمار کیتوزان برای القاء اثر اکسیداتیو ایزونیازید به صورت گاواژ استفاده شد. برای مقایسه اثرات آنتی اکسیدانی زعفران و زعفران تیمار شده با کیتوزان از روش DPPH استفاده گردید. استفاده از عصاره گیاه زعفران با کاهش تری گلیسیرید (31%)، کلسترول (35%)، LDL (22%) و ALP (16%) همراه بود و نیز باعث افزایش HDL (32%) سرم شد. هم چنین عصاره زعفران تیمار با کیتوزان باعث کاهش LDL (21%)، ALT (7%) و باعث افزایش HDL (26%) سرم گردید. در گروه های دریافت کننده ایزونیازید، گروه دریافت کننده ایزونیازید و زعفران، سطح سرمی آنزیم های ALT (افزایش %7 تا %16)، ALP (افزایش 26% تا 69%) و نیز کلسترول (افزایش %3 تا 31%)، تری گلیسیرید (افزایش 18% تا 44%) و گلوکز (افزایش 4% تا 14%) نسبت به گروه شاهد افزایش قابل توجهی نشان دادند. از این رو باتوجه به اثرات مثبت استفاده از زعفران و زعفران تیمار شده با کیتوزان، اثرات بهبوددهنده فاکتورهای ارزیابی شده قابل توجه است و باتوجه به تاثیرات زعفران بر قند خون و تری گلیسیرید و نیز آنزیم های کبدی می تواند در کنترل قند خون و چربی خون اثر مثبت داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
113 تا 122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2645223 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!