بررسی خصوصیات دموگرافیک و عوامل زمینه ساز تشنج ناشی از تب در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان شماره 1 علوم پزشکی کرمان

چکیده:
زمینه
تشنج ناشی از تب یکی از شایع ترین بیماری های عصبی کودکان است که عوامل زمینه ساز متعددی برای آن ذکر شده است.
هدف این مطالعه بررسی عوامل زمینه ای و خصوصیات دموگرافیک کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب می باشد.
روش کار
گروه مورد شامل 115 کودک سنین 5 تا 60 ماه و گروه شاهد 345 کودک که از نظر سن و جنس کاملا مشابه بودند.
یافته ها
بر اساس خصوصیات دموگرافیک، نتیجه مقایسه میانگین وزن و تاریخچه خانوادگی تشنج ناشی از تب بین دو گروه از نظر آماری معنی دار بود. در حالی که تفاوت معنی داری بین قد، دور سر، استفاده از شیر مادر، قطره ویتامین و آهن و آپگار زمان تولد دو گروه وجود نداشت.
نتیجه گیری
به نظر می رسد که تشنج ناشی از تب در کودکان با وزن بالاتر و تاریخچه فامیلی مثبت شایع تر باشد
زبان:
فارسی
صفحه:
107
لینک کوتاه:
magiran.com/p384981 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!