بررسی روش های درمانی آسیب نوک انگشت طی مدت 2 سال در بیمارستان 15 خرداد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:
زمینه
با توجه به وفور بیماران با آسیب نوک انگشت، مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان 15 خرداد بر آن شدیم تا نحوه درمان صدمات نوک انگشت و نیز شایع ترین انگشتی که دچار ضایعه شده است را از نظر آماری بررسی و با آنچه در کتب مرجع ذکر گردیده است، مقایسه ای داشته باشیم.
روش کار
در طی این مطالعه 288 بیمار با آسیب نوک انگشت که طی مدت 3 سال به بیمارستان 15 خرداد مراجعه نموده بودند، از نظر روش درمان انتخاب شده و شایع ترین انگشت مبتلا مورد بررسی قرار داده شدند.
یافته ها
63 % آسیب های انگشت در اثر تروما به روش کنسرواتیو و 21% به روش volar V - Y - Advancement Flap و 6% با فلپ کوتلر و 6% با گرافت پوستی و 4% به روش کراس فینگر تحت درمان قرار گرفته بودند و شایع ترین انگشت دچار تروما، انگشت دوم بود.
نتیجه گیری
نوع روش درمان انتخاب شده بر اساس نحوه آسیب و سلیقه جراح متفاوت بوده و بر اساس کتاب های مرجع انجام شده بود، اما شایع ترین انگشت دچار تروما، انگشت دوم بود، در حالی که بر اساس کتاب های مرجع شایع ترین انگشت آسیب دیده، انگشت سوم می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
147
لینک کوتاه:
magiran.com/p384990 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!