مرگ ناشی از هیپوناترمی در اثر مسمومیت حاد با آب در یک نیروی آموزشی نظامی

نویسنده:
چکیده:
گزارشات متعددی در طی 15 سال گذشته به شرح هیپناترمی ناشی از دریافت اضافی آب یا پرنوشی توسط ورزشکاران در طی مسابقات استقامتی اختصاص یافته است. میزان مصرف زیاد آب به تمایل ورزشکاران برای پیشگیری از آسیب گرمایی نسبت داده شده است. ارتش راهنماهایی را برای آشامیدن بر اساس برنامه به منظور حفظ نمایش و عملکرد و کاهش خطر بروز آسیب گرمایی تنظیم کرده است. هنگامی که کادر نظامی دریافت مایع خود را افزایش می دهند، خطر هیپوناترمی ناشی از دریافت مازاد آب افزایش می یابد. یک وضعیت پیچیده با توان تهدید برای زندگی، مسمومیت حاد با آب می باشد. در اینجا اولین مورد مرگ شناسایی شده از یک نیروی آموزشی ناشی از مسمومیت حاد با آب گزارش می شود. سو تعبیر و تشخیص از نشانه های وی بعنوان دی هیدراسیون یا کم آبی و آسیب گرمایی منجر به تداوم نوشیدن آب تا زمان بروز ادم مغزی و ریوی فاجعه انگیز گردید.
زبان:
فارسی
صفحه:
125
لینک کوتاه:
magiran.com/p445547 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.