بررسی گذار فاز مایع - جامد با استفاده از نظریه تابعی چگالی وزنی اصلاح شده مایعات کلاسیک غیریکنواخت با مولکول های کروی سخت

پیام:
چکیده:
بر اساس تقریب چگالی وزنی WDA فرمولبندی دیگری برای مایعات کلاسیک غیریکنواخت به دست آمده است که تقریب چگالی وزنی اصلاح شده NWDA نامیده می شود. در این روش همه مرتبه های بسط تابعی انرژی اضافی با استفاده از روش خودسازگاری به کار می رود. تابع همبسته مستقیم دوتایی مایع کره های سخت به کار رفته در این روش معمولا PY (Percus-Yevick) می باشد و ما در این مقاله برای اولین بار از توابع همبسته مستقیم دوتایی پیشنهاد شده توسط روت و همکاران RELK (Roth، Evans، Lang، Kahl) و در ادامه از تابع همبسته مستقیم PY-RELK که ترکیبی از تابع همبسته مستقیم PY و RELK است استفاده کردیم. نتایج حاصل از PY-RELK که توسط ما پیشنهاد شده است در مقایسه با PY و RELK به نتایج شبیه سازی، کمی نزدیکتر هستند. اما نتیجه مهمی که از این مقاله به دست می آید این است که در ابتدا پیش بینی می شد با انتخاب تابع همبسته مستقیم مناسبتر که یکی از ورودی های اصلی نظریه MWDA است پارامترهای انجماد مدل کره سخت به نتایج شبیه سازی خیلی نزدیکتر شود که عملا این اتفاق نیفتاد. این نشان دهنده این است که باید به دنبال نارسایی های دیگری در مدل MWDA باشیم.
زبان:
فارسی
صفحه:
129
لینک کوتاه:
magiran.com/p479237 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.