مطالعه میکروفاسیس های سازند کژدمی در شمال خاور شیراز (کوه آب چگو)

چکیده:
در این بررسی یک رخنمون مربوط به سازند کژدمی واقع در 75 کیلومتری شمال شرق شیراز به ضخامت 172متر مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه ی انجام شده نشان دهنده ی آن است که سازند کژدمی در رخنمون مورد مطالعه از نظر سنگ شناسی شامل تناوبی از سنگ آهک وسنگ آهک های مارنی متوسط لایه می باشد. به طورکلی میکروفاسیس های شاخص در مقطع موردنظر وکستون و پکستون هستند که عناصر اصلی تشکیل دهنده ی آن ها بیوکلاست، اکستراکلاست و تا حدودی پلت می باشند که در بخش های مختلف تغییرات متفاوتی را داشته اما در کل میزان بیوکلاست از سایر عناصر آلوکم بیشتر است. این مقطع غنی از خرده های انواع ماکروفسیل ها نظیر مرجان، خارپوستان، سوزن اسفنج، صدف دوکفه ای، بازوپایان، شکم پایان و آمونیت ها می باشد.
با توجه به فرامینیفرهای یافت شده دراین مقطع که شامل:Mesorbitolina texana, Mesorbitolina cf. subconcava, Conicorbitolina cf. conica, Orbitolina duranddelgai, Palorbitolina lenticularis, Simpleorbitolina cf. manasi, Hedbergella cf. washitensis, Hedbergella sp., Rotalipora sp., Pseudolituonella sp., Numuculina sp, Praechysalidina sp.
می باشند سن سازند کژدمی انتهای آپسین پسین تا ابتدای سنومانین پیشین تعیین شد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
17
لینک کوتاه:
magiran.com/p488725 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!