عفونت ویروسی: یک فرضیه پیشنهادی برای اتیولوژی سندروم ضعف مزمن

نویسنده:
چکیده:
مطالعات متعددی دلالت بر این دارند که ویروسها میتوانند با میتوکندری تداخل نموده وباعث اختلال در عملکرد آن گردند. بعلاوه اکنون داده های جدید نشان میدهد که تعداد بیشتری از ویروسها میتوانند مسیر میتوکندریائی در فرایند آپوپتوزیس (مرگ برنامه ریزی شده سلولی) را مورد تاثیر قرار داده وبنابراین بعنوان یک عامل بالقوه شایع اثر گذار روی زنجیره تنفس در میتوکندری مطرح میگردند. این اثرات میتواند پیآمدهای بالینی در عفونتهای پایدار ویروسی را موقعی که منجر به اختلال در تولید انرژی میگردد به همراه داشته و سرانجام بعنوان علت سندروم ضعف مزمن مطرح گردد. بنابراین این فرضیه پیشنهاد میگردد که عفونت ویروسی ممکن است اتیولوژی اصلی برای این سندروم باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
6
لینک کوتاه:
magiran.com/p524114 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!